Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng sản xuất bàn ghế gỗ

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng sản xuất bàn ghế gỗ

*Tin cháy nổ:  Cháy cơ sở Lê Thành Trung


Vào lúc 20 giờ 54 phút, ngày 26/02/2017, cháy lớn xảy ra tại Cơ sở Lê Thành Trung (địa chỉ: Số 97/2, đường TL16, Khu phố 3, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đến 21 giờ 50 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện máy lạnh tại khu vực văn phòng.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, về tài sản cháy khoảng 180m2 nhà xưởng, 02 máy cưa, 01 máy lạnh, 100kg  dăm bào, mùn cưa và khoảng 30kg gỗ tạp, ước tính thành tiền khoảng 39.600.000đ (Ba mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng).


Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng sản xuất bàn ghế gỗ

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng sản xuất bàn ghế gỗ

 


1.Đối tượng của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng sản xuất bàn ghế gỗ

 
- Công trình kiến trúc thuộc phạm vi nhà máy sản xuất bàn ghế gỗ.


- Máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất bàn ghế gỗ.


- Hàng hóa, sản phẩm và các tài sản của nhà máy sản xuất bàn ghế gỗ.
 
Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.


2.Quyền của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc


- Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin có liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.

- Thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về những nội dung của Hợp đồng bảo hiểm nhưng không trái với các quy định của pháp luật.

- Được hạch toán chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc được tính vào kinh phí do ngân sách nhà nước cấp đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Khởi kiện dân sự đối với doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện không đúng quy định tại Hợp đồng bảo hiểm và pháp luật có liên quan.

3.Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

- Tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP.

- Khi yêu cầu bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong Hợp đồng bảo hiểm và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về những yếu tố làm thay đổi mức độ rủi ro để điều chỉnh điều kiện và mức phí bảo hiểm.

- Hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ:

+Tuân thủ các quy định về báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy quy định tại Điều 23 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP.

+ Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết chậm nhất không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

+ Trường hợp thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do người thứ ba gây ra, bên mua bảo hiểm có trách nhiệm báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm và làm các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại của doanh nghiệp bảo hiểm, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm đòi người thứ ba. Trường hợp thiệt hại do người có hành động cố ý gây ra, bên mua bảo hiểm phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra biết.

+Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm những thông tin cần thiết, gửi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn ngắn nhất các hóa đơn, chứng từ chứng minh thiệt hại cùng với bản kê khai thiệt hại. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm xuất trình sổ tài sản và chứng từ kế toán để kiểm tra.

- Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp bên mua bảo hiểm vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tuỳ theo mức độ lỗi của bên mua bảo hiểm. 
.
Loading...
Hotline: 0932 377 138