Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc lò đúc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc lò đúc

1.Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 
Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc gồm:
 
- Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;
 
- Máy móc thiết bị;
 
- Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.
 
Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.


Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc lò đúc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc lò đúc
 
2. Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 
- Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
 
- Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:
 
+ Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.
 
+ Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm.

3. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 
- Động đất, núi lửa phun hay những biến động khác của thiên nhiên.


- Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt.


- Tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.


- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.


- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.


- Thiệt hại xảy ra đối với máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.


- Những thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của bên mua bảo hiểm nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng bảo hiểm.


- Những thiệt hại do bên mua bảo hiểm cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ.
.
Loading...
Hotline: 0932 377 138