bảo hiểm toàn diện và mọi rủi ro tài sản

bảo hiểm toàn diện và mọi rủi ro tài sản

 
 
Trên cơ sở những điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm toàn diện và mọi rủi ro tài sản hoặc các sửa đổi bổ sung khác kèm theo bộ hợp đồng bảo hiểm này (những điều kiện, điều khoản và  điểm loại trừ này do tính chất của chúng được coi là những điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm có quyền được bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm toàn diện và mọi rủi ro tài sản), Tổng Công ty Cổ phần

bảo hiểm toàn diện và mọi rủi ro tài sản

bảo hiểm toàn diện và mọi rủi ro tài sản


 
Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng nếu sau khi Người được bảo hiểm đã thực hiện thanh toán phí theo đúng thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc thông báo thu phí, gia hạn nợ phí mà bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào bị mất mát, phá huỷ hay hư hại về vật chất một cách bất ngờ do bất kỳ nguyên
 
nhân nào không bị loại trừ cụ thể dưới đây gây ra vào bất kỳ thời gian nào trước 4 giờ chiều ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm hoặc trong bất kỳ thời hạn nào tiếp theo mà Người được bảo hiểm đã nộp phí và PJICO đã chấp nhận khoản phí bảo hiểm đó để gia hạn tiếp cho bộ Hợp đồng bảo hiểm toàn diện và mọi rủi ro tài sản
 
PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất
 
Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:
 
  1. tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm toàn diện và mọi rủi ro tài sản.
  2. bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm toàn diện và mọi rủi ro tài sản.
hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO.
 

BẢO HIỂM DƯỚI GIÁ TRỊ

 
Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm toàn diện và mọi rủi ro tài sản.
 

MỨC khẤU TRỪ

 
Bộ hợp đồng bảo hiểm toàn diện và mọi rủi ro tài sản không bồi thường cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ qui định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi và mọi tổn thất xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản, qui định khác của Quy tắc bảo hiểm này.
 
Người được bảo hiểm cam kết rằng, trong suốt thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm này, sẽ không có bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ đã ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm toàn diện và mọi rủi ro tài sản
 
Cháy Công ty TNHH Hiệp Trường Thịnh, huyện Hóc Môn
 
Vào lúc 09 giờ 51 phút, ngày 22/02/2017, Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 12 nhận được tin cháy tại Công ty TNHH Hiệp Trường Thịnh (địa chỉ: Số 139, đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh).
 
Đơn vị đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện gồm 06 xe chữa cháy các loại và xe chuyên dùng cùng 37 cán bộ chiến sỹ đến ngay hiện trường, triển khai chữa cháy
 
 
Do chất cháy chủ yếu là dăm bào và mùn cưa nên lửa lan nhanh tạo ra nhiều khói, gây khó khăn cho công tác cứu chữa.
 
Đến 11 giờ 13 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
 
Vụ cháy không gây thiệt hại về người, về tài sản cháy 02 motor băng chuyền tải nguyên liệu, ước tính thành tiền khoảng 2.000.000đ (hai triệu đồng chẵn)
 
Đám cháy có diện tích khoảng 150/900m2. Lực lượng Cảnh sát PC&CC Quận 12 đã bảo vệ được khoảng 750m2 phần còn lại của công ty, ngăn không cho cháy lan sang 01 xưởng gỗ phía sau công ty và dãy nhà ở của công nhân, các nhà dân lân cận.
 
Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện motor tại khu vực máy ép viên.
 
Loading...
Hotline: 0932 377 138