bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy sản xuất pin

bảo hiểm cháy nổ  bắt buộc nhà máy sản xuất pin

 
Đối tượng áp dụng bảo hiểm cháy nổ  bắt buộc nhà máy sản xuất pin

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi tắt là Nghị định số 35/2003/NĐ-CP) có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

bảo hiểm cháy nổ  bắt buộc nhà máy sản xuất pin

bảo hiểm cháy nổ  bắt buộc nhà máy sản xuất pin2. Trường hợp cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP tham gia các loại hình bảo hiểm tài sản khác (trong đó có bảo hiểm cho các rủi ro cháy, nổ bắt buộc) phải đảm bảo tuân thủ mức phí bảo hiểm bắt buộc đối với rủi ro cháy, nổ theo Biểu phí quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này.

3. Đối với các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ mang tính đặc thù chưa được đề cập hoặc đề cập chưa đầy đủ trong Thông tư này, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm được phép thỏa thuận về điều kiện bảo hiểm, phí bảo hiểm và phải báo cáo Bộ Tài chính để theo dõi, quản lý.

 

Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhà máy sản xuất pin

Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhà máy sản xuất pin gồm:

 

1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;

2. Máy móc thiết bị;

3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.


Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.
 

Giải thích từ ngữ bảo hiểm cháy nổ  bắt buộc nhà máy sản xuất pin


Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

2. Bên mua bảo hiểm là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và được ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3. Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.

4. Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh nhưng loại trừ:

a) Tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hay hư hại do nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị mà áp suất bên trong tạo ra hoàn toàn do hơi nước tạo ra bị nổ (chứ không phải do bắt cháy từ nguồn nổ) nếu nồi hơi và những máy móc thiết bị đó thuộc quyền sở hữu hay điều khiển của bên mua bảo hiểm.
 
Nhà máy sản xuất pin cho Galaxy Note 7 bốc cháy

Một nhà máy của Samsung SDI tại Trung Quốc đã bốc cháy dữ dội hôm qua, nhưng không gây thiệt hại về người.
 
Theo Telegraph, một nhà máy Samsung SDI tại Thiên Tân, Trung Quốc đã bốc cháy, khiến sở cứu hỏa địa phương đã phải huy động 110 lính cứu hỏa cùng 19 xe phun nước mới có thể dập tắt được đám cháy. Rất may, không có người nào bị thương, cũng không có khu vực nào bị thiệt hại nặng, nhưng cơ quan môi trường đang tiến hành đo để kiểm tra chất lượng không khí.
 
“Nguyên liệu làm pin lithium và một số sản phẩm chưa hoàn thiện trong một công xưởng sản xuất của nhà máy Samsung SDI là nguyên nhân gây ra đám cháy”, đại diện sở cứu hỏa Thiên Tân cho biết.
 
Samsung SDI Thiên Tân cũng là một trong những nhà máy sản xuất pin cho Galaxy Note 7 – thiết bị đã khiến Samsung thiệt hại không chỉ cho riêng dòng máy này mà còn ảnh hưởng tới danh tiếng công ty do sự cố cháy nổ. Hiện hãng đang làm mọi cách để phục hồi lòng tin từ người dùng, trong đó tăng cường khâu kiểm tra an toàn pin, cũng như ra mắt Galaxy S muộn hơn nhằm đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Ngoài ra, công ty Hàn Qốc cũng đang tìm kiếm đối tác sản xuất pin mới từ Nhật Bản thay thế cho đối tác Trung Quốc sau sự cố Galaxy Note 7 vừa qua.
 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666