Bảo hiểm cháy nổ cháy nổ tự nguyện 2016

Bảo hiểm cháy nổ cháy nổ tự nguyện 2016

 
Đối tượng được hiểm cháy nổ cháy nổ tự nguyện 2016 ( bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt )
     Tài sản là động sản và hoặc bất động sản nhưng không bao gồm: Tiền( tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư bảo lănh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách, giấy tờ các loại, vàng bạc, kim loại quý, đá quý, đồ trang sức, gia bảo, đồ cổ, đồ thờ cúng, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, vật sống, vật nuôi, trừ khi những tài sản này được PTI chấp thuận bằng văn bản.

Bảo hiểm cháy nổ cháy nổ tự nguyện 2016
 
 
Bảo hiểm cháy nổ cháy nổ tự nguyện
\
 
Phạm vi bảo hiểm cháy nổ cháy nổ tự nguyện 2016:
     - Cháy,
     - Nổ,
     - Sét đánh trực tiếp;
     - Máy bay và các phương tiện hàng không rơi,
     - Gây rối, đình công bế xưởng;
     - Những tổn hại gây ra trực tiếp do hành động ác ý;
     - Động đất hoặc núi lửa phun: bao gồm lũ lụt nước biển do hậu quả của động đất hoặc núi lửa phun;
     - Giông bão,
     - Lũ lụt,
     - Nước tràn từ các bể và thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước,
     - Đâm va do xe cộ hoặc súc vật.

Phí bảo hiểm cháy nổ cháy nổ tự nguyện  2016 ( bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt )
Bằng tỷ lệ (%) x  STBH. Tỷ lệ phụ thuộc vào:

*  Ngành sản xuất kinh doanh, quy trình sản xuất, loại tài sản được bảo hiểm, kết cấu các công trình kiến trúc được bảo hiểm...
*  Trình độ tổ chức và trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở được bảo hiểm.
 
THỦ TỤC BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM CHÁY NỔ TỰ NGUYỆN 2016

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm cháy nổ cháy nổ tự nguyện 2016 ( bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt )
 
-    Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;
-    Giấy chứng nhận bảo hiểm;
-    Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
-    Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;
-    Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;
-    Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Bảo Minh (nếu có).
 
 
Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm cháy nổ cháy nổ tự nguyện 2016 ( bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt )
 
 
-    Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
 
-    Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của Bảo Minh là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày.
 
-    Trường hợp từ chối bồi thường, Bảo Minh phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.
 
Loading...
Hotline: 0932 377 138