Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty gỗ

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty gỗ

 
Trên cơ sở những điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty gỗ hoặc các sửa đổi bổ sung khác kèm theo bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty gỗ (những điều kiện, điều khoản và  điểm loại trừ này do tính chất của chúng được coi là những điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm có quyền được bồi thường theo bộ hợp đồng
 
bảo hiểm này), Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng nếu sau khi Người được bảo hiểm đã thực hiện thanh toán phí theo đúng thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty gỗ và/hoặc thông báo thu phí, gia hạn nợ phí mà bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào bị mất mát, phá huỷ hay
 
hư hại về vật chất một cách bất ngờ do bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ cụ thể dưới đây gây ra vào bất kỳ thời gian nào trước 4 giờ chiều ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty gỗ hoặc trong bất kỳ thời hạn nào tiếp theo mà Người được bảo hiểm đã nộp phí và PJICO đã chấp nhận khoản phí bảo hiểm đó để gia hạn tiếp cho bộ Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty gỗ

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty gỗ

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty gỗ


 
PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất
 
Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:
 
  1. tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty gỗ tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm.
  2. bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty gỗ.
hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO.
 
 
BẢO HIỂM DƯỚI GIÁ TRỊ
 
Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty gỗ có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm.
 

MỨC khẤU TRỪ

 
Bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty gỗ không bồi thường cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ qui định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi và mọi tổn thất xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản, qui định khác của Quy tắc bảo hiểm này.
 
Người được bảo hiểm cam kết rằng, trong suốt thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty gỗ, sẽ không có bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ đã ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm.
 
Cháy xưởng gỗ tại Đồng Nai, thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng
 
Đến khoảng 7 giờ sáng 24/5, ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ tại xưởng sản xuất, gia công của Công ty cổ phần Sàn Gỗ Việt, ở khu phố 11, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 
Vụ cháy không gây thiệt hại về người song đã thiêu rụi toàn bộ máy móc và vật liệu trong 2 xưởng sản xuất, hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp phải tạm ngừng. Ứớc tính, thiệt hại do vụ cháy gây ra lên đến hàng chục tỷ đồng.
 
Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 23/5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại xưởng sản xuất và gia công của Công ty cổ phần Sàn Gỗ Việt. Do xưởng chứa nhiều vật đồ vật khô nên lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, cháy lan sang một xưởng khác cũng của Công ty cổ phần Sàn Gỗ Việt.
 
Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng nhiều chiến sỹ đến hiện trường tiếp cận dập lửa, chống cháy lan. Công tác chữa cháy được thực hiện khẩn trương từ đêm 23/5 đến sáng 24/5.
 
Theo cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Sàn Gỗ Việt có diện tích khoảng 3.000m2 với 3 xưởng sản xuất gỗ.
 
Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ máy móc và vật liệu trong 2 xưởng sản xuất. Ứớc tính thiệt hại do vụ cháy gây ra lên đến hàng chục tỷ đồng.
 
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666