Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa

 
Trên cơ sở những điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa hoặc các sửa đổi bổ sung khác kèm theo bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa (những điều kiện, điều khoản và  điểm loại trừ này do tính chất của chúng được coi là những điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa có quyền được bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa),

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa

 
 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng nếu sau khi Người được bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa đã thực hiện thanh toán phí theo đúng thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa và/hoặc thông báo thu phí, gia hạn nợ phí mà bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào bị mất mát, phá huỷ hay hư hại về vật chất một cách bất ngờ do
 
bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ cụ thể dưới đây gây ra vào bất kỳ thời gian nào trước 4 giờ chiều ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm hoặc trong bất kỳ thời hạn nào tiếp theo mà Người được bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa đã nộp phí và PJICO đã chấp nhận khoản phí bảo hiểm đó để gia hạn tiếp cho bộ Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa
 
PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất
 
Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:
  1. tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa  tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm.
  2. bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm.


hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO.
 
Hàng trăm cảnh sát đang chữa cháy cực lớn công ty nhựa ở vùng ven Sài Gòn
 
Một vụ hỏa hoạn lớn đang diễn ra tại công ty vải, nhựa nằm ở huyện Bình Chánh, TP.HCM vào sáng 1/8. Hàng trăm Cảnh sát PCCC TP.HCM đang tiến hành tích cực chữa cháy tại hiện trường.
 
Hơn 8h cùng ngày, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang tiến hành tích cực công tác chữa cháy tại công ty nhựa Tuấn Thông ở khu vực
 
Thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng cháy dữ dội tại công ty nhựa Tuấn Thông nằm trên đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM nên đã hô hoán cho nhiều người.
 
Một số người dân dùng bình chữa cháy, nước tiến hành công tác chữa cháy tại hiện trường nhưng không thành công.
 
Hàng trăm Cảnh sát tham gia chữa cháy.
 
Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.HCM cùng nhiều xe có mặt tại hiện trường tiến hành công tác chữa cháy.
 
Do trong công ty nhựa Tuấn Thông có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
 
Đến 7h30 sáng cùng ngày, đám cháy vẫn đang bùng phát rất mạnh.
 
 
BẢO HIỂM DƯỚI GIÁ TRỊ
 
Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa.
 

MỨC khẤU TRỪ

 
Bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa không bồi thường cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ qui định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi và mọi tổn thất xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản, qui định khác của Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa.


 
Loading...
Hotline: 0932 377 138