bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017

bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017

 
 
Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017 có thể được ký kết theo một trong những điều kiện sau:
 
Điều kiện A:
 
Theo điều kiện này, Người bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017 chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm, trừ những trường hợp đã quy định loại trừ ở chương III dưới đây.
 
Điều kiện B:
 
Trừ những trường hợp đã quy định loại trừ ở chương III dưới đây, theo điều kiện này, Người bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017 chịu trách nhiệm đối với:

bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017

 1. Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:
  1.    Cháy hoặc nổ;
  2.    Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;
  3.  Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển      đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;
  4.    Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;
  5.    Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh;
  6.    Động đất, núi lưả phun hoặc sét đánh;
 2. Những mất mát hư hỏng xảy ra đối với hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:
 
 1.    Hy sinh tổn thất chung;
 2.    Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu;
 3.   Nước biển, nước hồ hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm   hàng, phương tiện vận chuyển, công- ten-nơ hoặc nơi chứa hàng;
 1. Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi  trong khi đang xếp hàng lên hay dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.
 2. Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hạơc phương tiện chở hàng mất tích.
 
 
 
Điều kiện C:
 
Trừ những trường hợp quy định loại trừ ở chương III dưới đay, theo điều kiện này Người được bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017 chịu trách nhiệm đối với:
 1. Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:
  1.   Cháy hoặc nổ;
  2.   Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;
  3.   Tàu đâm va nhau hạơc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;
  4.   Dỡ hàng tạo một cảng nơi tàu gặp nạn;
  5.   Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật, hoặc trật bánh.
 2. Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau gây ra:
  1.   Hy sinh tổn thất chung;
  2.   Ném hàng khỏi tàu;
 3. Hàng hóa được bảo hiểm bị  mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng mất tích.
 
 1. Dù hàng hoá được bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017 theo điều kiện “A”, “B” hay “C” trong mỗi trường hợp Người bảo hiểm còn phải chịu trách nhiệm về những tổn thất và chi phí sau đây:
 
 1. Tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hay xác định bằng Hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành, đã chỉ ra nhằm tránh hay liên quan đến việc tránh khỏi tổn thất có thể xảy ra do bất kỳ nguyên nhân gì trừ những trường hợp đã loại trừ tại chương III của Quy tắc này hay những trường hợp loại trừ khác quy định trong Hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, khi có tổn thất chung Người được bảo hiểm cần hỏi ý kiến Người bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017 trước khi kê khai và ký cam kết tổn thất chung.
 
Khoảng 08 giờ 02, thủy thủ Phạm Xuân Hùng (đang thực hiện công việc vệ sinh cần cẩu số 2) và thợ máy Thái Thanh Nghĩa (đang đứng trên boong xuồng cấp cứu) cùng nghe thấy tiếng va chạm và tiếng người kêu cứu dưới nước ở bên mạn trái tàu. Cả hai người cùng ra sát mạn tàu quan sát và thấy một tàu cá, mũi tàu ngược hướng tàu VTC SUN, đang trượt bên mạn trái.
 
 
Sau lái tàu cá có 04-05 người rơi xuống nước đang bơi lại tàu cá, 02 người trên tàu cá, 01 người đứng trên mũi tàu cá đang cầm sợi dây thừng và hô “cứu, cứu”. Thợ máy Nghĩa chạy lên buồng lái theo lối hành lang bên trong, mở cửa buồng lái và nói “Anh ơi, có người rơi dưới biển”.
 
Nghe thấy vậy, Phó ba là người đầu tiên, sau đó đến Thuyền trưởng và thợ máy Nghĩa chạy ra cánh gà buồng lái dùng ống nhòm để quan sát. Lúc này Đại phó chạy ra máy lái chuyển sang chế độ lái tay đồng thời hỏi Thuyền trưởng “Có quay lại không Capt.”. Thấy Thuyền trưởng không trả lời, Đại phó chạy ra ngoài hỏi lại thì Thuyền trưởng nói “Không” nên   quay vào chuyển máy lái sang chế độ tự động và ra cánh gà buồng lái để quan sát.
 
 Cùng thời điểm này, Phó ba đi vào buồng lái tiếp tục cảnh giới. Tại cánh gà buồng lái, Thuyền trưởng đưa ống nhòm cho Đại phó quan sát và nói “Capt. không thấy gì đâu, nhìn xem tàu cá ra sao”, Đại phó trả lời “Tàu cá bình thường, có máy hoạt động”. Khoảng 05 phút sau, cả Thuyền trưởng và Đại phó cùng vào buồng lái.
 
Thuyền trưởng xác định vị trí tàu cá trên hải đồ và nói với Đại phó “Tàu cá bình thường thì quay lại làm gì”. Sau đó, mọi người trở lại công việc hoặc nghỉ ngơi như bình thường
Loading...
Hotline: 0932 377 138