bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà ga bến xe

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà ga bến xe

Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà ga bến xe gồm:

1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;

2. Máy móc thiết bị;

3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.

Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 

Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà ga bến xe


bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà ga bến xe

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà ga bến xe


 
1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:

a. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.

b. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 

Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà ga bến xe

 
1. Tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.
2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP.

3. Khi yêu cầu bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.

4. Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong Hợp đồng bảo hiểm và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 
5. Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về những yếu tố làm thay đổi mức độ rủi ro để điều chỉnh điều kiện và mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà ga bến xe.

6. Hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
7. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có nghĩa vụ:
a) Tuân thủ các quy định về báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy quy định tại Điều 23 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP.

b) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết chậm nhất không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà ga bến xe.

c) Trường hợp thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do người thứ ba gây ra, bên mua bảo hiểm có trách nhiệm báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm và làm các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại của doanh nghiệp bảo hiểm, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm đòi người thứ ba.

Trường hợp thiệt hại do người có hành động cố ý gây ra, bên mua bảo hiểm phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra biết.

d) Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà ga bến xe những thông tin cần thiết, gửi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn ngắn nhất các hóa đơn, chứng từ chứng minh thiệt hại cùng với bản kê khai thiệt hại. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm xuất trình sổ tài sản và chứng từ kế toán để kiểm tra.

Nhiều người tháo chạy sau tiếng nổ lớn tại bến xe Miền Đông
 
Nhiều người dân đang ra vào cổng số 2 tại bến xe Miền Đông thì giật mình sau khi nghe tiếng nổ lớn. Một số người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
 
Thông tin ban đầu khoảng 17g ngày 7-9, nhiều người dân ra vào ở khu vực cổng 2 Bến xe Miền Đông, đường Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Q. Bình Thạnh) hốt hoảng tháo chạy khi nghe một tiếng nổ lớn giống tiếng súng.
 
Một số người dân chứng kiến cho biết thời điểm trên có một nam thanh niên mặc áo mưa đi trong khu vực bến xe sau đó đứng nói chuyện với một người đàn ông. Rồi thanh niên này bất ngờ rút súng thủ sẵn trong người ra bắn chỉ thiên.
 
Sau tiếng nổ lớn, khu vực bến xe náo loạn, nhiều người hoảng sợ tháo chạy tán loạn. Cả 2 người liên quan cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí đã đứng ngay sau đó. Một số bảo vệ của bến xe nhanh chóng chạy ra để giữ hai đối tượng trên nhưng không kịp. Sau đó các bảo vệ đã trình báo vụ việc cho lực lượng chức năng đến xử lý.
 
Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh quận Bình Thạnh nhanh chóng đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.
 
Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm hai người liên quan đến vụ việc.
Loading...
Hotline: 0932 377 138