bảo hiểm toàn diện kho hàng hóa

bảo hiểm toàn diện kho hàng hóa

 
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiện được coi là điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này), sau khi Người được bảo hiểm trả đợt phí bảo hiểm đầu tiên, nếu tài sản được bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm hoặc bất kỳ bộ phận

bảo hiểm toàn diện kho hàng hóabảo hiểm toàn diện kho hàng hóa


 
nào của tài sản đó bị mất mát, phá huỷ hay hư hại do bất kỳ rủi ro được nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm gây ra tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong bất kỳ thời gian nào tiếp theo mà Người được bảo hiểm đã nộp phí theo yêu cầu của PJICO cho việc tái tục
 
GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm này, thì PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tài sản bị mất mát, phá huỷ hay hư hại theo giá trị của chúng tại thời điểm xảy ra tổn thất hay tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hoặc thay thế những tài sản bị tổn thất hay bất cứ bộ phận nào của chúng. Bảo hiểm toàn diện kho hàng hóa
 
với điều kiện là
Trách nhiệm của PJICO, trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá:

Số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản và tổng cộng lại, không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất,

Số tiền bảo hiểm còn lại sau khi bồi thường cho bất kỳ tài sản nào bị mất mát, phá huỷ hay hư hại xảy ra trong thời hạn bảo hiểm trừ khi PJICO đã đồng ý khôi phục lại số tiền bảo hiểm sau mỗi lần thanh toán bồi thường.
 
I. KHÁI NIỆM.
Thuật ngữ  "Thiệt hại"  trong Quy tắc bảo hiểm này được hiểu là sự mất mát, phá huỷ hay hư hại của những tài sản được bảo hiểm tại địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận Bảo hiểm toàn diện kho hàng hóa.

"Mức khấu trừ" là số tiền mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi và mọi tổn thất tại mỗi địa điểm được bảo hiểm sau khi đã áp dụng điều khoản bồi thường theo tỷ lệ (Bảo hiểm dưới giá trị)

bảo hiểm toàn diện kho hàng hóa
 
II. NHỮNG RỦI RO CÓ THỂ LỰA CHỌN ĐỂ BẢO HIỂM.

A. HỎA HOẠN (do nổ hay bất kỳ nguyên nhân nào khác)
     nhưng loại trừ:
Động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên,
Thiệt hại gây ra do
  1. bốc cháy vì tài sản tự lên men hay tỏa nhiệt, hoặc
    1. chịu tác động của bất kỳ quá trình nào có liên quan đến việc sử dụng nhiệt,
Bất kỳ Thiệt hại nào gây nên bởi hoặc do hậu quả của việc đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoang mạc, rừng nhiệt đới, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai, dù là ngẫu nhiên hay không.     
     SÉT
NỔ
(a) Nồi hơi
     hoặc
(b) Hơi đốt
 
được sử dụng với mục đích duy nhất là phục vụ sinh hoạt nhưng loại trừ những Thiệt hại  gây ra do động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên.
B. NỔ  - Bảo hiểm toàn diện kho hàng hóa

C.   MÁY BAY VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN HÀNG KHÔNG KHÁC HOẶC CÁC THIẾT BỊ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐÓ RƠI VÀO

D.   GÂY RỐI, ĐÌNH CÔNG, BÃI CÔNG, SA THẢI

     những Thiệt hại gây nên trực tiếp bởi:

hành động của bất kỳ người nào tham gia cùng với những người khác vào việc làm mất trật tự xã hội (dù có liên quan đến đình công, bãi công hay sa thải hay không),

hành động của bất kỳ chính quyền hợp pháp trong việc trấn áp hay toan tính trấn áp bất kỳ hành động gây rối nào hay hạn chế tối đa hậu quả của những hành động gây rối đó,

hành động cố ý của bất kỳ người bãi công hay người bị sa thải nào nhằm ủng hộ bãi công hoặc chống sa thải,

hành động của bất kỳ chính quyền hợp pháp nào nhằm ngăn chặn hoặc cố gắng ngăn chặn những hành động như vậy hay hạn chế hậu quả của những hành động đó, Bảo hiểm toàn diện kho hàng hóa
E. HÀNH ĐỘNG ÁC Ý

Thiệt hại xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm mà nguyên nhân trực tiếp là hành động ác ý của bất cứ người nào (dù cho hành động này có xảy ra trong quá trình gây rối trật tự xã hội hay không) nhưng loại trừ những Thiệt hại do trộm cắp hay cố gắng thực hiện hành động trộm cắp.

PJICO chỉ đồng ý bảo hiểm rủi ro này khi Người được bảo hiểm mua bảo hiểm cho Rủi ro D và áp dụng các điểm loại trừ của rủi ro D (ngoại trừ điểm loại trừ 1(c)).

F.  ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA PHUN, BAO GỒM CẢ LỤT VÀ NƯỚC BIỂN TRÀN DO HẬU QUẢ CỦA ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA PHUN
G. GIÔNG VÀ BÃO

Cháy khu vực để vải vụn công ty may, hàng trăm công nhân sơ tán khẩn cấp

Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 9h30' ngày 2/10, tại Công ty may Nhân Bình, có địa chỉ tại xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Ông Lê Văn Đoàn - Chủ tịch UBND xã Nhân Bình cho biết, vào khoảng thời gian trên, công nhân của Công ty may Nhân Bình đã phát hiện khói và lửa ở khu vực để vải vụn của công ty này.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các công nhân đã nhanh chóng tìm cách dập lửa và thông báo lực lượng cảnh sát PCCC.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSPCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa và tiến hành sơ tán khẩn cấp hàng trăm công nhân đang tiến hành làm việc trong công ty này để đảm bảo an toàn.

Ông Đoàn cũng cho hay, sau khoảng 30 phút ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, rất may không có thiệt hại về người và tài giản giá trị.

Ông Trịnh Thế Mạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Vào khoảng gần 10h có xảy ra vụ cháy tại công ty may ở xã Nhân Bình. Sau đó, lực lượng PCCC của tỉnh cũng như huyện đã có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa. Hiện tại, các lực lượng đang thống kê thiệt hại về vật chất tại hiện trường.
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666