giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu

giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu

 
Cơ sở tính giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu có thể tính theo giá CIF, FOB… Phí bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu bằng giá trị của lô hàng x tỷ lệ phí bảo hiểm. Tỷ lệ phí bảo hiểm được căn cứ vào mức độ rủi ro của hàng hóa vận chuyển, đóng container hay chở xá. Điều kiện bảo hiểm A, B hay C
 
Điều kiện A: Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu
 
Theo điều kiện này, Người bảo hiểm chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm.

giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩugiá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu

 
Điều kiện B: Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu
 
theo điều kiện này, Người bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với:
 1. Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:
  1.    Cháy hoặc nổ;
  2.    Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;
  3.  Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển      đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;
  4.    Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;
  5.    Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh;
  6.    Động đất, núi lưả phun hoặc sét đánh;
 2. Những mất mát hư hỏng xảy ra đối với hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:
 
 1.    Hy sinh tổn thất chung;
 2.    Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu;
 3.   Nước biển, nước hồ hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm   hàng, phương tiện vận chuyển, công- ten-nơ hoặc nơi chứa hàng;
 1. Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi  trong khi đang xếp hàng lên hay dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.
 2. Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hạơc phương tiện chở hàng mất tích.
 
Điều kiện C: Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu
theo điều kiện này Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với:
 1. Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:
  1.   Cháy hoặc nổ;
  2.   Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;
  3.   Tàu đâm va nhau hạơc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;
  4.   Dỡ hàng tạo một cảng nơi tàu gặp nạn;
  5.   Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật, hoặc trật bánh.
 2. Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau gây ra:
  1.   Hy sinh tổn thất chung;
  2.   Ném hàng khỏi tàu;
 3. Hàng hóa được bảo hiểm bị  mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng mất tích.
 
 1. Dù hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện “A”, “B” hay “C” trong mỗi trường hợp Người bảo hiểm còn phải chịu trách nhiệm về những tổn thất và chi phí sau đây:
 
 1. Tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hay xác định bằng Hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành, đã chỉ ra nhằm tránh hay liên quan đến việc tránh khỏi tổn thất có thể xảy ra do bất kỳ nguyên nhân gì trừ những trường hợp đã loại trừ tại chương III của Quy tắc này hay những trường hợp loại trừ khác quy định trong Hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, khi có tổn thất chung Người được bảo hiểm cần hỏi ý kiến Người bảo hiểm trước khi kê khai và ký cam kết tổn thất chung.
 
                                         
 1. Những chi phí và tiền công hợp lý do Người được bảo hiểm, người làm công và đại lý của họ đã chi nhằm phong tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm để bồi thường và kiện người chuyên chở, người nhận uỷ thác hàng hoá hay người thứ ba nào khác, với điều kiện những chi phí và tiền công này phải được giới hạn trong phạm vi những tổn thất thuộc trách nhiệm Người bảo hiểm.
 
 1. Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất mà Người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường.
 
 1. Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất mà Người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường.
 
 1. Phần trách nhiệm thuộc điều khoản “Tàu đâm va nhau đôi bên cùng chịu trách nhiệm” ghi trong Hợp đồng vận chuyển được coi như là một loại tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Người bảo hiểm. Trường hợp chủ tàu khiếu nại theo điều khoản đó thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Người bảo hiểm biết. Người bảo hiểm dành quyền bảo vệ Người bảo hiểm, chống lại việc khiếu nại của chủ tàu và tự chịu các phí tổn.
 
Vụ án tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
 
Theo bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
 
Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng do ông Trịnh Anh Dũng làm đại diện theo uỷ quyền trình bày:
 
Ngày 08-02-2006 Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam (Vinalivesco) có ký Hợp đồng mua bán hàng hoá số WPR-1873 mua của Công ty SOJITZ ASIA (trụ sở tại: số 77 đường Robinson, #32 00 Toà nhà SIA, Singapore) với nội dung: Vinalivesco mua của Công ty SOJITZ ASIA 4.000 tấn bánh bã dừa. Tổng giá trị của lô hàng là 332.000USD; trọng lượng, số lượng hàng hoá được xác định cuối cùng tại cảng chất hàng dựa trên giấy chứng nhận kiểm định do cơ quan kiểm định độc lập phát hành, bảo hiểm rủi ro hàng hải do bên mua chịu.
 
Ngày 13-02-2006 Vinalivesco ký Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá đường biển số 1A1011/062/2006-H1 và bản phụ lục Hợp đổng số 1A1011/062/2006-H1 với Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long). Bên được bảo hiểm là Vinalivesco, đối tượng được bảo hiểm 4.000 tấn bánh bã dừa theo Hợp đồng mua bán số WPR-1837 ký ngày 08-02-2006 giữa bên mua hàng là Vinalivesco và bên bán hàng là Công ty SOJTTZ ASIA. Số tiền được bảo hiểm là 5.837.333.000 đồng.
 
Ngày 15-02-2006 Công ty KOREA TDG và Công ty GODWIN AUSTEN INTERNAUONNAL đã ký hợp đồng thuê tàu với nội dung vận chuyển 4.000 tấn hàng nêu trên tới cảng thành phố Hồ Chí Minh.
 
Ngày 10-3-2006 Vinalivesco đã nhận hàng tại cảng Khánh Hội và cảng Tần Thuận. Trong quá trình giao nhận hàng tại cảng đã phát sinh việc tàu giao hàng thiếu so với B/L là 261.919 tấn. Để đảm bảo quyền lợi đòi người thứ 3 của Bảo Long, Bảo Long đã yêu cầu Vinalivesco cung cấp ngay Hợp đồng thuê tàu sao y nhưng không nhận được sự hợp tác của Vinalivesco.
 
Ngày 06-6-2007 Vinalivesco mới cung cấp cho Bảo Long bản sao y bản Hợp đồng thuê tàu do người bán (Công ty SOJITZ SINGAPORE) cung cấp và mãi đến sau ngày 27-6-2007, Vinalivesco mới gửi cho Bảo Long giấy nhận và thế quyền.
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666