thông tư 329 bảo hiểm xây dựng bắt buộc

thông tư 329 bảo hiểm xây dựng bắt buộc

 
thông tư số 329/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
 
Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 

thông tư 329 bảo hiểm xây dựng bắt buộcthông tư 329 bảo hiểm xây dựng bắt buộc

 
Thông tư này hướng dẫn:
1. Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

2. Việc triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.
Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:
1. Chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng).
2. Nhà thầu tư vấn.
3. Nhà thầu thi công xây dựng.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”), doanh nghiệp tái bảo hiểm công trình xây dựng.
5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
 
Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Bàn giao là việc bàn giao công trình xây dựng quy định tại Điều 124 Luật xây dựng.
2. Bên mua bảo hiểm công trình là các tổ chức, cá nhân sau đây:
a) Chủ đầu tư (đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng).

b) Nhà thầu tư vấn (đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng). 
c) Nhà thầu thi công xây dựng (đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường).
Quy tắc bảo hiểm này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm:

  1. Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;

  2. Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;

  3. Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;

  4. Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng;

  5. Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;

  6. Trách nhiệm đối với người thứ ba.

Bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm

Trong Quy tắc bảo hiểm này, bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm được hiểu như sau:

  1. Bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án). Trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào giá trúng thầu thì nhà thầu thực hiện việc mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm;

  2. Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm;

 
Sập công trình siêu thị, 3 người bị thương
 
Công trình đang được xây dựng ở Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) thì bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 3 người bị thương.
 
Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 30-10, một số hạng mục công trình siêu thị đang được xây dựng tại TT Phú Mỹ, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bất ngờ đổ sập, ít nhất 3 công nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
 
Tại hiện trường, tấm ô văng (hứng nước mưa) dài khoảng 40 m bị sập đổ, nhiều đất đá văng tung tóe khắp nơi.
 
Một nhân chứng là bảo vệ của công trình cho biết, trước khi bị đổ, đất đá rơi xuống và chỉ khoảng 15 giây sau thì tấm ô văng sập xuống. Thời điểm trên có 7 công nhân đang làm việc, trong đó 3 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
 
Khi đưa ra khỏi hiện trường, các công nhân đều đã ngất xỉu. Hiện vẫn chưa thể xác định được còn công nhân mắc kẹt bên trong hay không. Cơ quan chức năng đang tìm kiếm bên trong hiện trường, tuy nhiên do trời tối, khu vực này đang bị mất điện nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.
 
Khu đất trên trước đây là bến xe huyện Tân Thành, nhưng đã được một công ty thuê lại để xây dựng siêu thị. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát PCCC và CNCH số 3 cùng các lực lượng chức năng huyện Tân Thành đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường và đưa người đi cấp cứu.
 

Loading...
Hotline: 0932 377 138