bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

 
TRÊN CƠ SỞ Người được bảo hiểm  có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm kèm theo đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi là “PJICO”) bằng cách kê khai Giấy yêu cầu bảo hiểm và các Kê khai khác được xem là cơ sở và là bộ phận đính kèm của bộ hợp đồng bảo hiểm đồng thời Người được bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư đã thực hiện thanh toán phí theo đúng thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc thông báo thu phí, gia hạn nợ phí.
 
QUY TẮC BẢO HIỂM NÀY XÁC NHẬN rằng PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với mọi tổn thất hay thiệt hại xảy ra trong suốt Thời hạn bảo hiểm theo đúng các điều kiện, điều khoản được nêu dưới đây hoặc được sửa đổi bổ sung sau này (sau đây gọi chung là các Điều kiện điều khoản của Quy tắc bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư).

bảo hiểm cháy nổ nhà chung cưbảo hiểm cháy nổ nhà chung cư
 
CHƯƠNG I - PHẠM VI BẢO HIỂM
 
 
PHẦN I - TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI NGÔI NHÀ
 
PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại đối với Ngôi nhà gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư.
 
PJICO có thể lựa chọn phương án sửa chữa, khôi phục hoặc thay thế bất kỳ tài sản bị tổn thất, thiệt hại hoặc bồi thường bằng tiền cho giá trị tổn thất hoặc thiệt hại.
 
Với điều kiện là theo Phần I, Ngôi nhà được hiểu là không bao gồm:

  1. tài sản không thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tài sản đó;

 

  1. tài sản mà giá trị đã được bao gồm trong Tổng số tiền bảo hiểm của phần Tài sản bên trong.

Trừ khi được quy định cụ thể, Ngôi nhà do Người được bảo hiểm kê khai phải được xây bằng gạch, đá hoặc xi măng và được lợp mái bằng xi măng, đá, ngói, kim loại, amiăng hoặc hợp chất của amiăng và các thành phần vô cơ không cháy khác.
 
Cơ sở bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư
 
Nếu tại thời điểm xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại được xem xét bồi thường theo quy định tại Phần I, giá trị của Ngôi nhà lớn hơn Số tiền bảo hiểm thì Người được bảo hiểm sẽ được xem là tự bảo hiểm cho phần chênh lệch giá trị đó và sẽ tự gánh chịu một phần tổn thất hoặc thiệt hại theo tỷ lệ bảo hiểm dưới giá trị tương ứng. Điều kiện này được áp dụng riêng rẽ cho từng đồ vật của Ngôi nhà.
 
ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG
 
1. Điều khoản Chi phí Kiến trúc sư, Giám định viên, Kỹ sư tư vấn
Các khoản phí và chi phí bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí trả kiến trúc sư và các chuyên gia tư vấn khác để lập dự toán, sơ đồ, chi tiết kỹ thuật, chi tiết thiết kế thi công, đấu thầu, giám sát phát sinh hợp lý và cần thiết với hạn mức tối đa là 10% Tổng số tiền bảo hiểm nêu trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư.
 
2. Điều khoản Dọn dẹp hiện trường
Các khoản chi phí phát sinh cần thiết bởi Người được bảo hiểm trong việc dọn dẹp hiện trường, tháo dỡ hoặc phá hủy, chống đỡ hoặc dựng, thực hiện các sửa chữa tạm thời đối với một hoặc nhiều phần tài sản được bảo hiểm là hậu quả của tổn thất hoặc thiệt hại được bảo hiểm với điều kiện các chi phí này:
 

  1. không truy đòi được từ bất kỳ Đơn bảo hiểm nào khác;

  2. không bao gồm chi phí dọn dẹp, hủy bỏ, làm sạch các chất rò rỉ, ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn ngoại trừ các tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư;

  1. không vượt quá 10% Tổng số tiền bảo hiểm nêu trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư.

 
3. Điều khoản Sai sót và Nhầm lẫn
 
Bảo hiểm sẽ không bị mất hiệu lực bởi sai sót, nhầm lẫn, việc định giá trị và mô tả không chính xác về quyền lợi bảo hiểm, rủi ro hoặc tài sản do hành động vô ý và/hoặc sơ suất của Người được bảo hiểm với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo cho PJICO ngay khi phát hiện ra sai sót hoặc nhầm lẫn này.
 
4. Điều khoản Chi phí trả đội cứu hỏa và dập lửa
Bộ hợp đồng này mở rộng bao gồm các chi phí phải trả cho đội cứu hỏa, chi phí làm đầy các thiết bị chữa cháy với điều kiện là trách nhiệm của PJICO đối với những chi phí này sẽ chỉ giới hạn ở những chi phí phát sinh một cách cần thiết và hợp lý trong việc dập tắt các đám cháy tại hoặc gần địa điểm đặt tài sản được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng hoặc đe dọa trực tiếp tới các tài sản này và trong mọi trường hợp không vượt quá 10% Tổng số tiền bảo hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư.
 
PHẦN II - TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI TÀI SẢN BÊN TRONG
 
PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền tối đa bằng với các Hạn mức trách nhiệm quy định trong Bộ hợp đồng về các tổn thất hoặc thiệt hại đối với Tài sản bên trong Ngôi nhà do một rủi ro được bảo hiểm gây ra.
Với điều kiện là:
(1)        Phần II không áp dụng đối với:
(a) các tài sản đã được bảo hiểm theo một loại hình/ đơn bảo hiểm khác,
(b) tài sản được dỡ bỏ để bán giảm giá hoặc trưng bày triển lãm hoặc cất vào kho chứa đồ đạc.
(2)        Với điều kiện là Tài sản bên trong sẽ loại trừ:

(a) các tài sản được bảo hiểm đặc thù hơn theo các Đơn bảo hiểm khác;
(b) vàng thỏi hoặc đá quý, tác phẩm nghệ thuật, bản thảo, bản kế hoạch, tranh ảnh hoặc bản vẽ thiết kế, mô hình, khuôn mẫu, huân chương, tiền xu hoặc sách quý, chứng khoán, bản giao ước hoặc tài liệu dưới mọi hình thức, tem thư, tiền xu hoặc tiền mặt, hối phiếu ngân hàng, séc, séc du lịch, lệnh chuyển tiền, lệnh gửi bằng bưu điện, hối phiếu, giấy hẹn trả tiền, sổ sách kế toán hoặc các loại sổ sách kinh doanh khác, xe máy hoặc phụ tùng, xe đạp, vật nuôi trừ khi được nêu rõ trong Bộ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư ;

(c) bất kỳ bộ phận nào thuộc kết cấu hoặc trần của Ngôi nhà, giấy dán tường và các vật tương tự hoặc ti vi, ăng ten, máy móc thiết bị, cột ăng ten, tháp được đặt ngoài trời;
(d) bất kỳ tài sản nào mà giá trị đã được bao gồm trong Tổng số tiền bảo hiểm của phần Ngôi nhà.
 
CƠ SỞ BẢO HIỂM

 
Bảo hiểm dựa trên cơ sở “Thay thế mới” (có nghĩa là thay thế bằng một đồ vật cùng chủng loại mà không tính giảm giá trị do khấu hao, ăn mòn) và PJICO có thể chọn thay thế bằng một đồ vật mới hoặc giải quyết trên cơ sở Khôi phục. Khôi phục được hiểu là chi phí sửa chữa tài sản bị thiệt hại hoặc thay thế tài sản trong trường hợp bị mất hoặc không thể sửa chữa được bằng một tài sản cùng loại, có tính năng tương tự và không có chất lượng tốt hơn. Đối với mỗi vụ khiếu nại bồi thường, PJICO có quyền quyết định sửa chữa hoặc thay thế tài sản.
 
Chung cư ở Sài Gòn bốc cháy, hàng trăm người tháo chạy
 
Các chiến sĩ chia thành nhiều nhóm vừa phun nước dập tắt đám cháy vừa hướng dẫn người dân xuống đất an toàn, những người mắc kẹt trên tầng cao sau đó cũng được cứu thoát.
 
Dù đám cháy đã dập tắt nhưng do hệ thống điện tại chung cư chưa đảm bảo nên lực lượng chức năng tạm thời không cho người dân trở lại căn hộ mà dùng tầng trệt của block 2 kế bên để người dân nghỉ tạm.
 
Một cư dân cho biết, chung cư HQC Plaza có 4 block với chiều cao 23 - 24 tầng do Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư.
 
Block 4 đang trong giai đoạn hoàn thiện nên chưa được nghiệm thu về PCCC.
 
Lửa bùng lên dữ dội sau nhiều tiếng nổ nhỏ tại chung cư HQC Plaza (huyện Bình Chánh, TP HCM) khiến hàng trăm cư dân hốt hoảng tháo chạy.
 
Khoảng 22h40 ngày 15/7, người dân sống trong chung cư HQC Plaza trên đường Nguyễn Văn Linh (xã An phú Tây, huyện Bình Chánh) phát hiện lửa bùng phát tại tủ điện ở tầng 11.
 
Hàng trăm cư dân hốt hoảng tháo chạy xuống phía dưới. Bảo vệ và cư dân cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, khói đen lan tỏa khắp các tầng xung quanh và bao trùm toàn bộ block 4. Nhiều người bị kẹt trên các tầng cao hoảng loạn cầu cứu.
 
Lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh cùng các lực lượng chữa cháy quận 7, 8, Phòng cứu nạn - cứu hộ TP HCM điều hơn 20 xe chữa cháy các loại cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường.

 

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666