Bảo hiểm nhà chung cư ở tphcm

Bảo hiểm nhà chung cư ở tphcm


Bảo hiểm nhà chung cư ở tphcm 

Bảo hiểm nhà chung cư ở tphcm có thể phù hợp với các loại hình bảo hiểm như sau: bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt . Các tòa nhà chung cư, các cao ốc đều phải mua loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và các rủi ro khác nhằm bảo hiểm phòng ngừa rủi ro cho tài sản  của mình.
 
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex- một trong những nhà bảo hiểm hàng đầu tại việt nam cũng như tại thành phố hồ chí minh nhận bảo hiểm cho các tài sản trên.
 
Bảo hiểm nhà chung cư ở tphcm bảo hiểm cho những gì ?
 
Tòa nhà bao gồm tất cả các kết cấu, phần mở rộng, phần di dời, sửa chữa, vật cố định, hệ thống cơ điện, các tài sản ngoài trời, chi phí cải tạo và tất cả những tài sản có liên quan khác.
 
Tất cả các máy móc, thiết bị bao gồm nhưng không giới hạn Nhà máy phát điện, máy biến thế, chi phí lắp đặt cơ điện, chi phí vận chuyển và tất cả các chi phí phát sinh. Tất cả các phụ tùng thay thế, phụ kiện kèm theo có liên quan và những phần không được miêu tả trong danh sách tài sản cố định nhưng thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm có trách nhiệm trông coi, quản lý bao gồm trang thiết bị văn phòng và nhà xưởng. Căn cứ giải quyết bồi thường cho máy móc thiết bị dựa trên giá trị thay thế mới cho các bộ phận của máy móc thiết bị đã được bao gồm trong số tiền bảo hiểm.
 
Cơ sở hạ tầng, tài sản bên ngoài và/hoặc các tài sản khác bên cạnh Số tiền bảo hiểm bên dưới. Căn cứ giải quyết bồi thường cho dựa trên giá trị thay thế mới.
 
Bảo hiểm nhà chung cư ở tphcm bồi thường khi nào ?
 
Bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ không lường trước được đối với Tài sản được bảo hiểm gây ra bởi mọi rủi ro không bị loại trừ bởi Hợp đồng bảo hiểm và những Sửa đổi bổ sung đính kèm.
 
Nếu Người được bảo hiểm hay đại diện của Người được bảo hiểm cung cấp những mô tả sai lệch nghiêm trọng có liên quan đến tài sản được bảo hiểm hoặc có liên quan đến các  tòa nhà hoặc địa điểm chứa đựng những tài sản đó, hoặc về ngành nghề kinh doanh hoặc địa điểm được bảo hiểm hoặc kê khai về bất kỳ thông tin nào cần phải biết để đánh giá rủi ro hoặc không khai báo về những thông tin đó thì  PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tài sản bị ảnh hưởng bởi sự mô tả sai, khai báo sai hoặc không khai báo đó.
 
 
Bất kỳ người khiếu nại nào theo Quy tắc bảo hiểm, bằng chi phí của PJICO, phải tiến hành, đồng ý tiến hành và cho phép tiến hành mọi hành động và công việc cần thiết hoặc do PJICO yêu cầu một cách hợp lý nhằm thực thi bất kỳ quyền hạn và biện pháp nào, hoặc nhằm có được sự đền bù hay bồi thường từ những bên thứ ba mà PJICO có quyền hoặc phải được thế quyền thụ hưởng sau khi PJICO thanh toán hay sửa chữa tổn thất theo Quy tắc bảo hiểm này.
 
Tuy nhiên, các công việc đó có thể được tiến hành hay được yêu cầu tiến hành trước hay sau khi PJICO bồi thường cho Người được bảo hiểm.
Nếu phát sinh bất kỳ tranh chấp nào về số tiền bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này thì tranh chấp đó – không bị ràng buộc bởi bất kỳ vấn đề nào khác - sẽ được chuyển cho một trọng tài quyết định.
 
Trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản hoặc, nếu hai bên không đồng ý chọn một trọng tài chung thì tranh chấp đó sẽ được chuyển cho hai trọng tài mà mỗi bên chỉ định một người bằng văn bản trong vòng 2 tháng kể từ khi một trong hai bên gửi văn bản yêu cầu phía bên kia cũng làm như vậy.
 
Trong trường hợp một trong hai bên từ chối hoặc không chỉ định một trọng tài trong vòng 2 tháng sau khi nhận được thông báo bằng văn bản yêu cầu việc chỉ định đó thì bên kia có quyền chỉ định trọng tài duy nhất, và trong trường hợp giữa hai trọng tài có sự bất đồng thì tranh chấp phải được chuyển cho một trọng tài chung do các trọng tài đó chỉ định bằng văn bản trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết.
 
Trọng tài chung sẽ ngồi với hai trọng tài kia và chủ tọa các cuộc họp của họ nhằm giải quyết tranh chấp. Bất kỳ bên nào bị chết cũng sẽ không làm mất hiệu lực hay tác động đến thẩm quyền hay quyền hạn của các trọng tài hoặc trọng tài chung như đề cập ở trên. Trong trường hợp trọng tài do bên nào đã chỉ định bị chết thì bên đó sẽ chỉ định một người khác để thay thế.
 
Trong trường hợp trọng tài chung bị chết thì các trọng tài do hai bên đã chỉ định sẽ chỉ định một người khác để thay thế. Chi phí trọng tài và chi phí để đạt được phán quyết sẽ do trọng tài hoặc trọng tài chung đưa ra phán quyết quyết định. Điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ quyền tố tụng hoặc khởi kiện nào theo Quy tắc bảo hiểm này trước hết phải có phán quyết của trọng tài hoặc trọng tài chung về số tiền tổn thất hoặc thiệt hại, nếu có tranh chấp.
 

bảo hiểm nhà chung cư ở tphcm, bảo hiểm nhà chung cư ở tphcm, bảo hiểm nhà chung cư, bảo hiểm nhà chung cư, bảo hiểm nhà ,bảo hiểm nhà,
bảo hiểm nhà chung cư ở tphcm, bảo hiểm nhà chung cư ở tphcm, bảo hiểm nhà chung cư, bảo hiểm nhà chung cư, bảo hiểm nhà ,bảo hiểm nhà,bảo hiểm nhà chung cư ở tphcm, bảo hiểm nhà chung cư ở tphcm, bảo hiểm nhà chung cư, bảo hiểm nhà chung cư, bảo hiểm nhà ,bảo hiểm nhà,bảo hiểm nhà chung cư ở tphcm, bảo hiểm nhà chung cư ở tphcm, bảo hiểm nhà chung cư, bảo hiểm nhà chung cư, bảo hiểm nhà ,bảo hiểm nhà,bảo hiểm nhà chung cư ở tphcm, bảo hiểm nhà chung cư ở tphcm, bảo hiểm nhà chung cư, bảo hiểm nhà chung cư, bảo hiểm nhà ,bảo hiểm nhà,

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng


 
Loading...
Hotline: 0932 377 138