Bảo hiểm ô tô 2018

Bảo hiểm ô tô 2018

 
Với bảo hiểm ô tô chúng tôi cung cấp những loại hình bảo hiểm sau:
 
- Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe.
- Bảo hiểm Tai nạn người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe.
- Bảo hiểm Vật chất xe.
- Bảo hiểm tự nguyện Trách nhiệm dân sự của Chủ xe ôtô.
- Các điều khoản bảo hiểm bổ sung
 
Bảo hiểm ô tô 2018

Bảo hiểm ô tô 2018

Điều 1: Hợp đồng bảo hiểm ô tô 2018

 
Hơp đồng bảo hiểm ô tô 2018 bao gồm :

  1. Quy tắc bảo hiểm ô tô 2018 kết hợp xe ôtô do PJICO ban hành: Là các điều khoản quy định quyền lợi, trách nhiệm của Chủ xe, lái xe và PJICO trong việc giao kết hợp đồng.

 
1.2 Hợp đồng bảo hiểm : Là văn bản thoả thuận giữa Chủ xe và PJICO, theo đó Chủ xe phải đóng phí bảo hiểm, PJICO phải trả tiền bảo hiểm khi có các sự kiện bảo hiểm xảy ra trong phạm vi điều chỉnh của quy tắc này.
1.3 Giấy chứng nhận bảo hiểm do PJICO cấp theo yêu cầu bảo hiểm của Chủ xe là bộ phận không thể tách rời hợp đồng bảo hiểm; Là bằng chứng ký kết Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp giữa Chủ xe và PJICO không ký kết hợp đồng bảo hiểm và được điều chỉnh theo Quy tắc này.
1.4 Giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu của PJICO) để Chủ xe yêu cầu bảo hiểm và thiết lập hợp đồng bảo hiểm là một bộ phận cấu thành và không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm. Khi yêu cầu bảo hiểm, Chủ xe phải kê khai đầy đủ và trung thực những nội dung trong Giấy yêu cầu bảo hiểm.
1.5  Các sửa đổi bổ sung, các thoả thuận khác được lập thành văn bản  giữa Chủ xe và  PJICO cũng là một bộ phận của Hợp đồng bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng giữa PJICO và Chủ xe.

Điều 2: Hiệu lực bảo hiểm ô tô 2018           

Thời hạn bảo hiểm bắt đầu và kết thúc được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô 2018.
 
Trách nhiệm bảo hiểm chỉ phát sinh khi Chủ xe đã đóng đủ phí bảo hiểm (trừ trường hợp có thoả thuận khác trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc bằng văn bản).
 
Trường hợp Chủ xe không đóng đúng, đủ phí bảo hiểm theo quy định đã được thoả thuận trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm mà không thông báo và được PJICO chấp nhận bằng văn bản thì hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên chấm dứt hiệu lực. Khi Chủ xe tiếp tục đóng phí bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực tiếp kể từ ngày đóng phí.

Điều 3: Phí bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm ô tô 2018

Phí bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm, Mức trách nhiệm bảo hiểm được thoả thuận áp dụng theo biểu phí của PJICO ban hành đối với các loại hình bảo hiểm đã đăng ký với Bộ Tài chính và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô 2018.

Điều 4: Chuyển quyền sở hữu

Trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe mà Chủ xe không có yêu cầu chấm dứt hợp đồng thì quyền lợi bảo hiểm liên quan đến chiếc xe được bảo hiểm vẫn còn hiệu lực đối với Chủ xe mới.
 
Trường hợp Chủ xe cũ không chuyển quyền lợi bảo hiểm cho Chủ xe mới và có yêu cầu chấm dứt hợp đồng thì PJICO sẽ hoàn phí cho Chủ xe cũ theo quy định tại Điều 5 dưới đây.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm ô tô 2018

Trong thời hạn bảo hiểm, một trong hai bên có quyền chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 15 ngày. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm, nếu bên nhận được thông báo không có ý kiến gì thì Hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên được chấm dứt:
 
1. Trường hợp Chủ xe yêu cầu chấm dứt hợp đồng:
1.1. PJICO sẽ hoàn lại cho Chủ xe 70% phí bảo hiểm của thời gian còn lại kể từ ngày chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực đã xảy ra sự kiện bảo hiểm liên quan đến chiếc xe yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm và đã được PJICO chấp nhận trả tiền bồi thường.
1.2. Trường hợp Chủ xe không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thoả thuận trong Hợp đồng bảo hiểm thì khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng Chủ xe vẫn phải đóng đủ phí bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm theo biểu phí quy định của PJICO (không áp dụng đối với chương III).
 
2. Trường hợp PJICO yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm thì PJICO sẽ hoàn lại toàn bộ số phí bảo hiểm của thời gian còn lại trong hợp đồng cho Chủ xe.
 

Phạm vi bảo hiểm ô tô 2018

 
1. PJICO bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do:  

  1. Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật,  đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới.

  2. Những rủi ro bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ, lụt, sét đánh, động đất, mưa đá, sụt lở, sóng thần …       

  3. Mất toàn bộ xe trong các trường hợp: xe bị mất trộm, xe bị cướp.

 

  1. Ngoài ra PJICO còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm:

    1. Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe   thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất nhưng tối đa không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm ô tô 2018.

2.2  Giám định tổn thất nếu thuộc trách nhiệm của bảo hiểm ô tô 2018.
 
Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường thực tế của PJICO (bao gồm cả chi phí trên) không vượt quá số tiền bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô 2018
Rút ra điều gì sau tai nạn ôtô thảm khốc ở Đắk Nông
Vụ tai nạn xe con đâm xe khách khiến cả gia đình tử vong được làm sáng tỏ nhờ camera hành trình.
 
Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video khoảnh khắc tai nạn giữa xe khách và xe con tại Đắk Nông. Video do đại diện nhà xe khách cung cấp, thời điểm xảy ra tại nạn khoảng 6 giờ sáng ngày 14/1.
 
Tôi xem đi xem lại đoạn clip đó và bằng kinh nghiệm gần 20 năm lái khách đường dài và thấy có những vấn đề như sau:
 
Về lý do chủ quan:
 
Xe con chạy nhanh, thêm đường dốc, khuất tầm nhìn nên lấn làn đường ngược chiều.
 
Xe khách chủ quan cắt cua, qua cua về phần đường của mình thì đã nhìn thấy xe con lấn làn đường của mình.
 
Về xử lý:
 
Xe con khi lấn làn (có thể mất kiểm soát tay lái do chạy nhanh) đã vội vàng giật lái lại về phần đường của mình.
 
Xe khách lái xe giật mình khi thấy xe con nhao sang đã phản xạ theo kiểu xe khách là hầu như không phanh, chỉ hơi đệm phanh để tránh.
 
Phản xạ phanh:
 
Cả hai xe đều hầu như không kịp phanh (từ khi mắt chúng ta nhìn thấy chướng ngại vật, não phản ứng đặt được chân lên bàn đạp phanh đã mất gần một giây), khoảng cách hai xe quá gần nên tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Loading...
Hotline: 0932 377 138