tư vấn bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh

tư vấn bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh

 
PJICO đồng ý với Người được bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh  rằng nếu bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm  được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh / Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh hay bất kỳ khoảng thời hạn mở rộng tiếp theo nào mà Người được bảo hiểm đã thanh toán thêm phí bảo hiểm và PJICO chấp nhận mở rộng thời hạn bảo hiểm của Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh này,
 
hàng hóa được liệt kê trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh / Hợp đồng bảo hiểm  bị tổn thất do quá trình hư hỏng dần dần gây ra bởi bất kỳ tổn thất vật chất bất ngờ của máy móc được nêu trong Danh mục máy móc đính kèm trong Bản câu hỏi/Giấy yêu cầu bảo hiểm và các máy móc này được bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm Đổ vỡ máy móc còn hiệu lực,

tư vấn bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh

tư vấn bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh

 
 PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh về các hư hỏng hàng hóa tới một giới hạn không vượt quá cho mỗi năm bảo hiểm số tiền bảo hiểm tương ứng của các hạng mục ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm và tổng số tiền bồi thường không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.
 

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG

1.       Điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của PJICO là Người được bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh phải tôn trọng và thực hiện đầy đủ các quy định ghi trong Quy tắc bảo hiểm này, trung thực khai báo và trả lời các câu hỏi trong Bảng câu hỏi, Giấy yêu cầu và hàng tháng thực hiện kê khai hàng hóa.
2.       Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh /Hợp đồng bảo hiểm là bộ phận cấu thành của bộ Hợp đồng bảo hiểm, và thuật ngữ “bộ Hợp đồng bảo hiểm” dù sử dụng ở bất kỳ vị trí nào đều được hiểu là bao gồm Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm. Bất kỳ từ ngữ hay thuật ngữ nào có giải nghĩa kèm theo trong phần nào đó của bộ Hợp đồng bảo hiểm hay trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm sẽ luôn luôn mang ý nghĩa đó dù nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.
3.       Bằng chi phí riêng của mình, Người được bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh phải thực hiện mọi biện pháp hợp lý và tuân theo mọi kiến nghị hợp lý của PJICO nhằm ngăn chặn tổn thất và phải tuân thủ mọi quy định pháp luật và khuyến nghị của nhà chế tạo.
4.       a)       Vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, đại diện của PJICO cũng có quyền xem xét và kiểm tra đối tượng được bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải cung cấp cho đại diện của PJICO mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá mức độ rủi ro được bảo hiểm.
          b)      Người được bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh phải lập tức thông báo cho PJICO bằng điện tín và bằng văn bản về bất kỳ thay đổi quan trọng nào về mức độ rủi ro được bảo hiểm và bằng chi phí riêng của mình thực hiện những biện pháp mà tình thế đòi hỏi để đảm bảo an toàn cho quá trình hoạt động của các hạng mục thiết bị được bảo hiểm. Phạm vi bảo hiểm cũng như phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh thích hợp nếu thấy cần thiết. Người được bảo hiểm không được thực hiện hoặc chấp nhận những thay đổi quan trọng nào làm tăng thêm mức độ rủi ro trừ khi PJICO có văn bản xác nhận rằng bộ Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực trong các trường hợp đó.
5.       Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh phải:
a)       lập tức thông báo ngay cho PJICO bằng điện thoại hoặc điện tín cũng như bằng văn bản nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất;
b)      thực hiện mọi biện pháp phù hợp với khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất;
c)       bảo quản các chi tiết hay bộ phận bị hư hại và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của PJICO giám định các chi tiết hay bộ phận đó;
d)      cung cấp mọi thông tin và chứng từ văn bản theo yêu cầu của PJICO;
e)       thông báo cho cơ quan công an nếu tổn thất do trộm cướp.
Trong mọi trường hợp PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất mà trong vòng 14 ngày kể từ khi xảy ra tổn thất PJICO không nhận được thông báo về những tổn thất đó. Ngay sau khi thông báo cho PJICO theo điều kiện này, Người được bảo hiểm có thể tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ, còn trong mọi trường hợp khác, nhất thiết phải có đại diện của PJICO để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sữa chữa thay thế. Nếu đại diện của PJICO không tiến hành giám định trong một thời gian được xem là hợp lý xét theo tình hình thực tế thì Người được bảo hiểm có quyền xúc tiến việc sữa chữa hay thay thế.
Trách nhiệm của PJICO đối với bất kỳ hạng mục bị tổn thất nào thuộc đối tượng bảo hiểm sẽ chấm dứt nếu hạng mục đó vẫn được sử dụng sau khi khiếu nại mà không được sữa chữa như yêu cầu của PJICO hoặc nếu chỉ được sữa chữa tạm thời mà không được sự đồng ý của PJICO.
6.       Người được bảo hiểm với chi phí do PJICO chịu, phải thực hiện, kết hợp thực hiện và cho phép thực hiện mọi hành động và mọi công việc xét thấy cần thiết hay theo yêu cầu của PJICO nhằm bảo vệ quyền lợi hay quyền miễn trách hay tiền đòi bồi thường Người thứ ba (khác với Người được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm), những khoản tiền mà PJICO sẽ được hay có thể được hưởng hoặc được thế quyền sau khi đã thanh toán hay bồi thường tổn thất theo Quy tắc bảo hiểm này, dù cho hành động hay những việc như vậy cần phải làm hoặc phải yêu cầu làm trước hay sau khi PJICO bồi thường cho Người được bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh.
7.       Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào giữa PJICO và Người được bảo hiểm về số tiền được bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh này (mà trách nhiệm đã được thừa nhận), những tranh chấp đó sẽ được chuyển cho một trọng tài quyết định mà trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản. Nếu hai bên không nhất trí được việc chỉ định một trọng tài thì mỗi bên bằng văn bản sẽ chỉ định một trọng tài riêng và tranh chấp sẽ được chuyển cho hai trọng tài đó quyết định với điều kiện là việc chỉ định đó phải thưc hiện trong vòng một tháng kể từ khi bên này hoặc bên kia đưa ra yêu cầu về việc chỉ định này bằng văn bản. Trong trường hợp những trọng tài nói trên không đi đến nhất trí thì các trọng tài đó chỉ định bằng văn bản một trọng tài thứ ba. Trọng tài này sẽ ngồi lại với các trọng tài và chủ trì các cuộc họp để giải quyết tranh chấp. Phán quyết của trọng tài chủ trì đưa ra sẽ là điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ tố quyền nào nhằm chống lại PJICO.
 
Xưởng giày cháy lớn, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi
 
Một xưởng giày ở xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã xảy ra cháy lớn khiến nhiều hàng hóa bên trong bị cháy rụi.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30, ngày 4/2 tại một xưởng giày ở xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy lớn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
 
Theo đó, vào khoảng thời gian trên, người dân phát hiện khói lửa nghi ngút bốc lên từ xưởng làm giày liền báo cơ quan chức năng địa phương.
 
 
Hỏa hoạn tại công ty gia công mút xốp, công nhân hoảng loạn tháo chạy
 
Khi phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội tại một công ty gia công mút xốp trên đường Hà Huy Giáp (quận 12, TP.HCM). Nhiều người hô hoán cùng công nhân của công ty dập lửa nhưng không thành.
 
Do gặp vật liệu dễ cháy nên chỉ trong thời gian ngắn ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng. Đứng từ xa cũng có thể thấy được cột khói đen khổng lồ cuồn cuộn bốc lên.
 
Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC quận 12, Gò Vấp lập tức điều 15 xe chữa cháy cùng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập lửa. Cảnh sát chia làm nhiều mũi liên tục phun nước, ngăn đám cháy lan ra xung quanh và các hộ dân lân cận.
 
Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng khiến nhiều vật dụng trong xưởng bị lửa thiêu rụi và làm nhiều công nhân, chủ xưởng một phen hoảng loạn tháo chạy.
 
Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
 
 
 
 

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666