Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex-bảo hiểm PJICO nhận bảo hiểm đổ vỡ máy móc cho các cá nhân tổ chức tại Việt Nam cụ thể như sau:
 
QUY TẮC BẢO HIỂM ĐỔ VỠ MÁY MÓC
(Ban hành theo Quyết định số 199 /2014/QĐ/TSC/TGĐ ngày 01/ 03 /2014
của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex)

Trên cơ sở Người được bảo hiểm có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm đính kèm đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phẩn Bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi là PJICO) Giấy yêu cầu bảo hiểm, bằng cách điền vào Bản câu hỏi - Bản câu hỏi này cùng với các bản kê khai khác của Người được bảo hiểm có liên quan đến Quy tắc bảo hiểm này được coi là bộ phận cấu thành của bộ Hợp đồng bảo hiểm.
 
Quy tắc bảo hiểm đổ vỡ máy móc này xác nhận rằng, với điều kiện là Người được bảo hiểm đã thanh toán cho PJICO số phí bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm và tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm hoặc các sửa đổi bổ sung đính kèm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.
PJICO đồng ý với Người được bảo hiểm đổ vỡ máy móc rằng nếu tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm hay bất kỳ khoảng thời hạn mở rộng kế tiếp theo nào mà Người được bảo hiểm đã thanh toán thêm phí bảo hiểm và PJICO chấp nhận tái tục Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm, những hạng mục (hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó) được liệt kê trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm tại địa điểm được bảo hiểm đã nêu, bị tổn thất

vật chất bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân như sai sót trong khi đúc và khuyết tật của vật liệu, lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, lỗi tay nghề kém, thiếu kỹ năng, thiếu thận trọng, thiếu nước trong nồi hơi, nổ vật lý, xé rách do lực ly tâm, đoản mạch, bão hay do bất kỳ nguyên nhân nào khác không bị loại trừ dưới đây, dẫn tới việc các hạng mục đó cần phải được thay thế hoặc sửa chữa
.
 
PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hoặc thiệt hại đó bằng tiền mặt, thay thế hoặc sửa chữa với số tiền không vượt quá giá trị tương ứng của từng hạng mục được bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm trong một năm và tổng cộng lại không vượt qua Tổng số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.

Quy tắc bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015 này sẽ áp dụng cho các hạng mục được bảo hiểm sau khi hạng mục đó đã kết thúc thành công quá trình chạy thử trước khi đưa vào sử dụng, dù hạng mục đó đang hoạt động hay tạm ngừng, hay được tháo dỡ để làm vệ sinh hoặc bảo dưỡng, hay trong khi tiến hành các công việc nói trên, hay khi vận chuyển trong khu vực/địa điểm được bảo hiểm, hoặc khi lắp ráp lại sau đó.
 .

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựngBảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015,Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2015
Loading...
Hotline: 0932 377 138