mua bảo hiểm cháy nổ hàng hóa trong kho

mua bảo hiểm cháy nổ hàng hóa trong kho

 
mua bảo hiểm hàng hóa trong kho có thể mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của nhà nước sẽ bồi thường cho tài sản khi gặp rủi ro cháy , nổ. Cũng có thể mua bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt đây là loại bảo hiểm tự nguyện sẽ bảo hiểm rủi ro cháy nổ và mở rộng thêm một số rủi ro như giông, bão lũ lụt, động đất. Hoặc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là loại hình bảo hiểm cao nhất cho tài sản bao gồm cho mọi rủi ro.
 
PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm cháy nổ hàng hóa trong kho giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất

mua bảo hiểm cháy nổ hàng hóa trong kho

mua bảo hiểm cháy nổ hàng hóa trong kho

 
Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:

  1. tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ hàng hóa trong kho.

  2. bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm.

hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO.
 

BẢO HIỂM DƯỚI GIÁ TRỊ

 
Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm cháy nổ hàng hóa trong kho có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm.
 

MỨC khẤU TRỪ

 
Bộ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ hàng hóa trong kho này không bồi thường cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ qui định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi và mọi tổn thất xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản, qui định khác của Quy tắc bảo hiểm này.
Người được bảo hiểm cam kết rằng, trong suốt thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm này, sẽ không có bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ đã ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ hàng hóa trong kho.
 
CHẤM DỨT HIỆU LỰC BẢO HIỂM
Hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm này có thể được chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của  Người được bảo hiểm. Trong trường hợp đó,  PJICO sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm được tính trên cơ sở tỷ lệ phí ngắn hạn theo thông lệ cho thời gian GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực. PJICO cũng có thể quyết định chấm dứt hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết về việc chấm dứt và có trách nhiệm hoàn trả một phần phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian từ ngày thông báo chấm dứt cho đến ngày kết thúc hiệu lực bảo hiểm ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm.
 
Khi Người được bảo hiểm nhận biết được các sự cố dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo Quy tắc bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải:

  1. ngay lập tức

  1. Tiến hành các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất hay thiệt hại tới mức thấp nhất và phục hồi những tài sản bị mất mát;

  2. thông báo bằng văn bản cho PJICO và

  3. thông báo cho công an biết trong trường hợp có trộm cắp hay nghi ngờ là đã xảy ra trộm cắp hay các hành động ác ý;

  1. trong vòng 30 (ba mươi) ngày hoặc lâu hơn nếu được PJICO đồng ý bằng văn bản, Người được bảo hiểm phải chuyển giao những tài liệu sau đây cho PJICO.

  1. Hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị tổn thất hay thiệt hại trong đó liệt kê chi tiết tất cả các hạng mục tài sản bị tổn thất hay thiệt hại và số tiền tổn thất hay thiệt hại của các tài sản đó căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất hay thiệt hại;

  2. thông tin chi tiết về các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.

 
Vào mọi thời điểm, Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải cung cấp và gửi cho PJICO thêm mọi thông tin chi tiết khác, những sơ đồ, số liệu kỹ thuật, sổ sách, hóa đơn, biên lai, bản sao các chứng từ đó, những bằng chứng và thông tin liên quan đến khiếu nại đó cũng như nguồn gốc và nguyên nhân của tổn thất hoặc thiệt hại và tình huống mà tổn
 
 thất xảy ra và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trách nhiệm hoặc hạn mức trách nhiệm của mà PJICO hay đại diện của PJICO có thể yêu cầu một cách hợp lý  cùng với bản cam đoan hoặc văn bản có tính pháp lý khác cam kết về tính trung thực của khiếu nại đó và bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại đó.
 
Tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể sửa chữa hoặc thay thế toàn bộ hay một phần của tài sản bị thiệt hại hay bị phá huỷ thay cho việc trả số tiền của tổn thất hoặc có thể cộng tác với các công ty bảo hiểm khác hoặc cùng với Người được bảo hiểm để thực hiện những việc đó. Tuy nhiên, PJICO sẽ không buộc phải sửa chữa tài sản một cách  hoàn toàn chính xác như cũ mà chỉ với một mức độ hợp lý mà hoàn cảnh thực tế cho phép và trong bất kỳ trường hợp nào PJICO sẽ không chi cho việc sửa chữa một số tiền lớn hơn số chi phí cần thiết để khôi phục tài sản trở lại tình trạng trước lúc xảy ra tổn thất hoặc lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó.
 
Nếu PJICO chọn phương án sửa chữa hoặc thay thế tài sản bị tổn thất thì Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải cung cấp cho PJICO các bản vẽ, đặc điểm kỹ thuật, khối lượng, kích thước và các thông tin chi tiết khác theo yêu cầu của PJICO và bất kỳ hành động nào đã được PJICO thực hiện hoặc đã được thực hiện theo yêu cầu của PJICO nhằm sửa chữa hoặc thay thế cũng không được coi là PJICO đã chọn việc sửa chữa hay thay thế đó.
 
Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu PJICO không thể thực hiện được việc thay thế hay sửa chữa tài sản được bảo hiểm do có các quy định của chính quyền địa phương hay các quy định khác về cảnh quan đường phố hay các quy định về xây dựng hay các quy định khác thì PJICO chỉ có trách nhiệm thanh toán một khoản tiền tương ứng với chi phí cần thiết phải bỏ ra để thay thế hay sửa chữa tài sản đó với giả thiết nó được sửa chữa một cách hợp pháp với điều kiện như cũ
 
Kho hàng bị cháy ở Tiền Giang chứa 1.500 tấn bông, sợi
 
Công an Tiền Giang huy động tổng lực chữa cháy và nhờ sự chi viện của Công an Bến Tre, Long An để dập đám cháy tại nhà kho rộng khoảng 12.000 m2 chứa 1.500 tấn bông, sợi.
Trưa 30/4, lực lượng chữa cháy Công an tỉnh Tiền Giang vẫn túc trực tại kho chứa nguyên liệu của Công ty dệt Kangna Tiền Giang (ở Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước) để phòng ngừa hỏa hoạn bùng phát trở lại.
 
Nhà kho chứa nhiều vật dụng dễ cháy, khả năng ngọn lửa vẫn còn âm ỉ nên cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát để tiếp cận bên trong hiện trường. Theo cảnh sát, vụ cháy xảy ra vào lúc 16h30 ngày 29/4, khi công nhân đang nghỉ lễ. Lực lượng tại chỗ đã chữa cháy, đồng thời báo công an sở tại. 
 
Thời điểm xảy ra cháy, thời tiết nắng nóng, gió mạnh và bên trong chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội.
 
Khu vực xảy ra cháy rộng khoảng 12.000 m2, bên trong chứa khoảng 1.500 tấn bông, sợi cùng một số nguyên liệu thành phẩm. Cảnh sát yêu cầu xe cần cẩu máy xúc phá tường, đưa các vòi rồng tiếp cận nhiều hướng để phun nước vào bên trong đám cháy.
 
Sau đó, Công an Long An và Bến Tre đã chi viện cho Tiền Giang 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến tham gia chữa cháy
 
Cháy kho nông sản, 200 tấn hàng hóa bị thiêu rụi
 
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 31/10, tại kho chứa nông sản của Công ty TNHH Đại Tín đóng thôn Ngọc Thạnh, xã Nhơn Thọ (thị xã An Nhơn, Bình Định).
 
 
Thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát tại kho chứa nông sản (chủ yếu là chứa bột mì, bã mì) nằm cách Cây xăng dầu của Công ty TNHH Đại Tín chừng hơn 500m về phía Nam, cách quốc lộ 19 chừng 500m về phía Đông.
 
Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy thiêu rụi gần như toàn bộ kho xưởng, hệ thống mái tôn đổ sập, hàng tấn bột mì, bã mì bị lửa thiêu rụi.
 
Theo Đại tá Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Định, ngay sau khi được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã huy động 9 xe chữa cháy chuyên dụng, 7 máy bơm cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường gấp rút triển khai công tác chữa cháy.
 
Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát dữ dội, nên ngoài lực lượng chữa cháy tỉnh, còn có sự tham gia của các đơn vị chữa cháy đến từ huyện Tây Sơn, thị xã An Nhơn, Khu Công nghiệp Phú Tài.

Loading...
Hotline: 0932 377 138