Bảo hiểm cháy nổ bãi giữ xe ở tphcm

Bảo hiểm cháy nổ bãi giữ xe

Bảo hiểm cháy nổ bãi giữ xe ở tphcm

 

Bạn là chủ bãi giữ xe và đang cần mua bảo hiểm cháy nổ cho bãi xe của mình ? Bạn có thể là chủ một cao ốc, có thể chỉ là công ty dịch vụ bãi giữ xe ? Bạn lo lắng nếu không may bãi xe của bạn xảy ra những sự cố , những rủi ro không lường trước được ? Nếu bãi xe của bạn cháy trụi như trong bài viết

 

Hơn 300 xe cháy ngùn ngụt trong bãi ở Sài Gòn. Rất nhiều khách hàng làm dịch vụ giữ xe gọi điện đến chúng tôi và quan tâm tới bảo hiểm cháy nổ cho bãi giữ xe nhưng thực sự dịch vụ bảo hiểm nào là phù hợp nhất cho bãi giữ xe trong trường hợp này ?

 

 Bảo hiểm cháy nổ bãi giữ xe

Bảo hiểm cháy nổ bãi giữ xe

 

Bảo hiểm cháy nổ ? Loại hình bảo hiểm cháy nổ chỉ phù hợp trong trường hợp bạn có chính xác thông tin về tài sản bảo hiểm, số lượng xe, biển số cụ thể, giá trị xe và thông báo cho công ty bảo hiểm. Còn nếu xe của khách vãng lai, xe ra vào thường xuyên thì bảo hiểm cháy nổ sẽ không bồi thường khi xảy ra cháy nổ.

 

Vậy loại hình bảo hiểm nào phù hợp cho bãi giữ xe ?

Đó là bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho chủ bãi giữ xe ,cụ thể:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX - PJICO (Sau đây gọi là PJICO)  sẽ  bồi thường cho Người được Bảo hiểm:

 

1.         Tất cả các khoản tiền mà Người được Bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường.

 

1.1       những tổn thất bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau)

 

1.2       những tổn thất bất ngờ về tài sản,

            phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong mục "Mô tả rủi ro" ghi trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm;

 

2.         Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng

 

2.1       bên nguyên đơn chống lại Người được Bảo hiểm được bồi hoàn.

 

2.2       đã phát sinh với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản

            có liên quan tới bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các qui định trong Đơn bảo hiểm này;

 

Với điều kiện là trách nhiệm của PJICO đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên Nguyên đơn về một hay nhiều sự cố phát sinh từ cùng một nguồn hay có thể qui kết cho cùng một nguồn sẽ không vượt quá giới hạn bồi thường qui định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm đối với một sự cố, và đối với tất cả các tổn thất về người và về tài sản là hậu quả của tất cả các sự cố phát sinh trong suốt thời hạn được bảo hiểm, trách nhiệm của PJICO cũng sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm qui định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm đối với mỗi thời hạn bảo hiểm.

 

Trong trường  hợp Người được Bảo hiểm chết thì trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm phải gánh chịu, PJICO sẽ bồi thường hoàn cho đại diện của Người được Bảo hiểm theo các điều kiện và các hạn mức qui định trong Đơn bảo hiểm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ các điều khoản, các điểm loại trừ, các hạn mức trách nhiệm, và các điều kiện của Đơn bảo hiểm này như thể chính họ là Người được Bảo hiểm.

 

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng

Loading...
Hotline: 0932 377 138