giá bảo hiểm ngộ độc thực phẩm 2018

giá bảo hiểm ngộ độc thực phẩm 2018

Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi tắt là PJICO) sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:
1. Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải trả như tiền bồi thường cho:
1.1. thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật về người
1.2 những tổn thất bất ngờ về tài sản gây nên bởi hàng hóa do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay đổi, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong GCNBH/ HĐBH;
giá bảo hiểm ngộ độc thực phẩm 2018

giá bảo hiểm ngộ độc thực phẩm 2018

2. Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:
2.1 mà có thể đòi được từ một bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm, 2.2 phải chi ra với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản của bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường và việc bồi thường đó được áp dụng theo quy định trong Quy tắc bảo hiểm này;

Tuy nhiên, trách nhiệm của PJICO đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên nguyên đơn về một hay một loạt các sự cố phát sinh từ hay có thể quy cho cùng một nguồn gốc hay cùng một nguyên nhân, sẽ không vượt quá hạn mức bồi thường được quy định trong GCNBH/ HĐBH đối với một sự cố phát sinh trong suốt thời hạn được bảo hiểm, trách nhiệm của PJICO cũng sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định trong GCNBH/ HĐBH đối với mỗi thời hạn bảo hiểm ngộ độc thực phẩm 2018.

Trong trường hợp Người được Bảo hiểm chết thì trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm phải gánh chịu, PJICO sẽ bồi hoàn cho người đại diện theo quy định của pháp luật của Người được Bảo hiểm theo các điều kiện và các hạn mức qui định trong Quy tắc bảo hiểm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của các điều khoản, các điểm loại trừ, hạn mức trách nhiệm của Quy tắc bảo hiểm này như thể chính họ là Người được Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm 2018 .

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ
Quy tắc bảo hiểm ngộ độc thực phẩm 2018 này không bảo hiểm:
1 Trách nhiệm đối với thương tật, ốm đau, mất mát hay thiệt hại là hậu quả của một hành động cố ý hay sai sót của Người được bảo hiểm và có thể hợp lý qui cho là những trường hợp đó có mang tính chất hay là tình huống của một hành động cố ý hay sai sót như vậy;

2 Trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm chấp nhận theo một thỏa thuận, trừ khi Người được Bảo hiểm đương nhiên phải chịu trách nhiệm đó cho dù không có thoả thuận này.
3 Trách nhiệm đối với việc gây thương tật, ốm đau cho bất kỳ người nào thực hiện hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng học nghề với Người được Bảo hiểm, nếu trách nhiệm đó nảy sinh trong quá trình người đó làm thuê cho Người được Bảo hiểm hoặc trách nhiệm đối với các khoản mà Người được Bảo hiểm buộc phải trả theo các qui định của pháp luật liên quan đến bệnh nghề nghiệp hay thương tật do nghề nghiệp gây ra.

4 Trách nhiệm đối với những thiệt hại về tài sản:
4.1 thuộc sở hữu của Người được Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm 2018,
4.2 thuộc quyền cai quản hay kiểm soát của Người được Bảo hiểm hay người làm công hoặc người đại lý của họ
5 Trách nhiệm đối với những thiệt hại về người (thương tật, ốm đau), và về tài sản (mất mát, hư hại) gây nên bởi, phát sinh từ hoặc có liên quan đến
5.1 gây ra bởi bất kỳ một vật nào đó do Người được bảo hiểm mua mà có những qui định là trách nhiệm pháp lý của người bán hàng được giới hạn hay có hạn chế theo luật pháp hoặc tập quán,
5.2 gây nên bởi bất kỳ hàng hoá nào (hay côngtennơ chứa hàng),
5.2.1 thuộc quyền quản lý hay quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm,
5.2.2 do Người được bảo hiểm cung cấp có liên quan đến hoạt động kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện tại bất kỳ nơi nào khác ngoài phạm vi giới hạn địa lý đã quy định

6. Trách nhiệm mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu về thương tật, tổn thất hay thiệt hại nảy sinh trực tiếp hay gián tiếp từ thiết kế, bản vẽ, công thức hay tài liệu kỹ thuật của hàng hoá hay phát sinh từ sự chỉ dẫn, lời khuyên bảo hoặc các thông tin về các đặc tính, cách sử dụng, lưu kho hay cách áp dụng của hàng hóa nào đó,
7. Trách nhiệm về tổn thất hay thiệt hại của những hàng hóa nào đó do Người được bảo hiểm cung cấp, nếu tổn thất hay thiệt hại đó có thể quy cho sự khiếm khuyết, tính chất độc hại hoặc tính không thích hợp của Hàng hóa đó,
8. Bất kỳ vụ kiện đòi bồi thường nào được xét xử tại tòa án của một lãnh thổ nào đó ở ngoài nước, nơi đóng trụ sở chính của Người được bảo hiểm như đã nêu trong GCNBH/ HĐBH,
9 Mọi trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra hoặc được qui kết cho hoặc được phát sinh từ các nguyên nhân sau:

9.1 bức xạ ion hoá hay nhiễm xạ do các hoạt động phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải năng lượng hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân (bao gồm cả qui trình tự đốt cháy hay phân huỷ hạt nhân)

9.2 các thuộc tính phóng xạ, độc hại, nổ hay các thuộc tính nguy hiểm khác của thiết bị nổ hạt nhân, nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân hay các chất có thành phần cấu tạo hạt nhân
9.3 nhiễm bệnh do chất amiăng hay các bệnh tật có liên quan khác (bao gồm cả ung thư) phát sinh từ quy trình sản xuất hay mua bán, phân phối, lưu kho hay sử dụng các chất amiăng, sản phẩm amiăng hay các vật có thành phần amiăng.
10 Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp xảy ra bởi, thông qua do hậu quả của 10.1 chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, chiến sự hay các hoạt động chiến tranh (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến)
10.2 nội chiến, bạo động, quần chúng nổi dậy có quy mô hoặc có nguy cơ phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, đảo chính, binh biến, trưng thu, trưng dụng, tịch thu, tiếm quyền,

10.3 thiết quân luật hay công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự
Nửa đầu năm 2018: Ghi nhận 53 vụ ngộ độc thực phẩm, hơn 1.300 người bị ngộ độc
 
Ngày 20/07/2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm. 01tuần sau cuộc họp, ngày 27/07/2018, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 266/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng.
Mặc dù trong thời gian qua, việc quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục có chuyển biến tích cực, tỷ lệ thực phẩm sạch, an toàn ngày càng nhiều, ý thức người tiêu dùng, doanh nghiệp, nông dân sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ, lẻ về thực hiện các yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm được nâng lên, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được các bộ, ngành, chính quyền các cấp thực hiện quyết liệt; tuy nhiên, công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm – theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, thách thức.
 
70.000 cơ sở trên toàn quốc vi phạm an toàn thực phẩm
 
Cụ thể, theo thống kê của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm, trong 06 tháng đầu năm 2018 đã phát hiện hơn 70.000 cơ sở trên toàn quốc vi phạm an toàn thực phẩm; hơn 13.000 cơ sở trong số đó bị phạt hành chính với tổng số tiền là 35 tỷ đồng; sau thanh, kiểm tra, đình chỉ lưu hành sản phẩm của 167 cơ sở, 330 cơ sở có nhãn phải khắc phục, tiêu hủy sản phẩm của 2.822 cơ sở, tiêu hủy 3.121 loại thực phẩm do không bảo đảm an toàn... Về phía sức khỏe của người tiêu dùng, nửa đầu năm 2018, toàn quốc ghi nhận 53 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.300 người bị ngộ độc, hơn 1.000 người phải đi viện và 11 trường hợp tử vong.
 
Vẫn còn tình trạng ở một số địa phương chưa thực sự nghiêm túc trong việc xử lý vi phạm, còn “giơ cao đánh khẽ”, không có tác dụng hiệu quả trong răn đe, cảnh cáo; việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất nông sản, thủy sản, sử dụng thuốc, phụ gia thực phẩm trong chế biến thực phẩm, giết mổ không bảo đảm an toàn thực phẩm còn phổ biến; một bộ phận người tiêu dùng chưa thực sự có ý thức về bảo đảm an toàn thực phẩm, chưa có thói quen chọn lựa sử dụng thực phẩm sạch; tình trạng thực phẩm nhiễm vi sinh chưa giảm; một số quy trình, thủ tục về an toàn thực phẩm vẫn còn vướng mắc; tình trạng đầu tư sản xuất sạch theo các quy trình tiên tiến tại các trang trại gần đây có dấu hiệu nguội đi; quảng cáo, kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng diễn biến phức tạp... và một vấn nạn gần đây đang ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng đó là thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng trôi nổi trên thị trường.
 
Tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm
 
Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ, ngành, cấp chính quyền địa phương cần tập trung chỉ đạo, tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp quản lý an toàn thực phẩm theo đúng chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, quán triệt việc kiên quyết điều chỉnh phương thức, quy trình quản lý theo hướng chuyển mạnh sang hậu kiểm, quản lý dựa trên nguy cơ như kinh nghiệm và thông lệ quốc tế; phấn đấu bảo đảm thực phẩm tiêu dùng trong nước cũng phải đáp ứng các yêu cầu như đối với thực phẩm xuất khẩu; trước hết là thực hiện quyết liệt tại các đô thị lớn.
 
Bộ Y tế sớm có đánh giá để nhân rộng mô hình quản lý an toàn thực phẩm của Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh; hoàn thành Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành, trình Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ và hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về Xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; khẩn trương hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm, dần thay thế cho cách thức tổng hợp, báo cáo bằng văn bản như hiện nay...; chủ trì kiểm soát chặt chẽ hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng, có thông tin cảnh cáo về nguy cơ không an toàn của sản phẩm thực phẩm trên gửi Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí để thông tin rộng rãi, kịp thời đến người tiêu dùng.

Loading...
Hotline: 0932 377 138