bảo hiểm trách nhiệm công cộng ở tphcm

bảo hiểm trách nhiệm công cộng ở tphcm

bảo hiểm trách nhiệm công cộng là bảo hiểm bồi thường cho bên thứ ba phát sinh từ hoạt động kinh doanh của người mua bảo hiểm. Mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng ở thành phố hồ chí minh hay cần báo giá bảo hiểm trách nhiệm công cộng ở tphcm vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí tận nơi nhanh chóng cho quý khách
phạm vi bảo hiểm:
 1. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba như:
 • Thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật
 • Những tổn thất bất ngờ về tài sản
phát sinh từ hoạt động kinh doanh và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong mục "Ngành nghề kinh doanh";
 1. Tất cả các khoản chi phí và phí tổn kiện tụng:
 • Bên nguyên đơn chống lại Người được Bảo hiểm được bồi hoàn,
 • Đã phát sinh với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản
về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các qui định trong Quy tắc bảo hiểm.
bảo hiểm trách nhiệm công cộng ở tphcm

bảo hiểm trách nhiệm công cộng ở tphcm

Các thuật ngữ “in đậm” được sử dụng tại bất kỳ đâu trong hợp đồng này sẽ luôn được hiểu và diễn đạt như sau:

 1. “Hợp đồng bảo hiểm” là thoả thuận giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm được thể hiện dưới hình thức Hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm nhưng không giới hạn ở Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, Danh mục bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm, Điều khoản sửa đổi, bổ sung và các tài liệu liên quan khác đính kèm.

 2. “Người được bảo hiểm” là tất cả các bên có tên tại phần mục Người được bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và các nội dung khác theo yêu cầu.

 3. “Người bảo hiểm” là Công ty Bảo hiểm PJICO Sài Gòn - Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất phát sinh theo Hợp đồng bảo hiểm này.

 4. Người thứ ba Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác với Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm và là đối tượng trực tiếp của tổn thất hay thiệt hại từ sự cố thuộc trách nhiệm của Người được bảo hiểm

 5. “Quy tắc bảo hiểm” là các tài liệu liên quan bao gồm các điều kiện chung, các điều kiện cụ thể của Hợp đồng bảo hiểm và là một phần cấu thành của Hợp đồng bảo hiểm này.

 6. “Sửa đổi bổ sung/ phụ lục hợp đồng” là toàn bộ thỏa thuận được lập thành văn bản đính kèm nhằm làm rõ những thay đổi  liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm.

 7. Trách nhiệm pháp lý là khi có đủ các yếu tố:

 • Có thiệt hại đối với bên thứ Ba.

 • Người được bảo hiểm có lỗi vô ý bất cẩn trong thiệt hại.

 • Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi của Người được bảo hiểm.

 • Có khiếu nại của bên thứ ba đối với Người được bảo hiểm về trách nhiệm dân sự của Người được bảo hiểm.

 1. Thời hiệu khiếu nại là trong thời hạn bảo hiểm cho dù thời điểm khiếu nại từ người thứ ba yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm xảy ra vào thời điểm khác.

 2. Ngày là ngày dương lịch, bao gồm các ngày liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

“Mức khấu trừ” là khoản tiền Bên A tự gánh chịu trong trường hợp có tổn thất xảy ra
 
Hồ sơ khiếu nại bồi thường gồm có:

 • Văn bản khiếu nại đòi bồi thường của bên thứ ba bị thiệt hại

 • Thông báo tổn thất, khiếu nại của người được bảo hiểm gửi cho Bên bảo hiểm;

 • Biên bản về sự cố gây thiệt hại cho bên thứ ba

 • Biên bản giám định thiệt hại; hoặc Biên bản xác nhận về thiệt hại

 • Các tài liệu, chứng từ liên quan đến tới việc khắc phục sự cố;

 • Biên bản hòa giải giữa người được bảo hiểm và bên thứ ba bị thiệt hại

 • Phán quyết của tòa án hoặc trọng tài về giải quyết trách nhiệm dân sự giữa người được bảo hiểm và bên thứ ba bị thiệt hại (nếu có)

 • Các giấy tờ chứng minh về số tiền hay giá trị hiện vật đã bồi thường cho bên thứ ba

 • Các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến sự cố tổn thất theo yêu cầu của Bên bảo hiểm.

 • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm nộp hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường đầy đủ và hợp lệ cho Bên bảo hiểm, Bên bảo hiểm có trách nhiệm giải quyết xong việc bồi thường tổn thất cho Người được bảo hiểm.

Việc thanh toán hoặc tạm ứng tiền bồi thường (nếu có) của Bên bảo hiểm cho Người được bảo hiểm được thực hiện bằng đồng Việt Nam thông qua chuyển khoản.

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666