bảo hiểm tài sản nhà xưởng may quần áo

bảo hiểm tài sản nhà xưởng may quần áo

tài sản có thể tham gia bảo hiểm tài sản nhà xưởng may quần áo bao gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị và hàng hóa. Theo quy định, nhà xưởng may phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo hiểm này bảo hiểm cho hai rủi ro chính là cháy và nổ. Ngoài ra, người mua bảo hiểm tài sản nhà xưởng may quần áo có thể mua thêm cho các rủi ro của mình như rủi ro giông bão lũ lụt đình công bạo động biểu tình …
phí bảo hiểm tài sản nhà xưởng may quần áo được tính bằng giá trị tài sản nhân với tỷ lệ phí theo đó, tỷ lệ phí được tính dựa trên mức độ rủi ro của từng nhà xưởng. Với những nhà xưởng  mức độ rủi ro cao và ít được trang bị phòng cháy chữa cháy thì có thể phải tính phí bảo hiểm cao.

bảo hiểm tài sản nhà xưởng may quần áo

bảo hiểm tài sản nhà xưởng may quần áo

Số tiền bảo hiểm tài sản nhà xưởng may quần áo

1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:
a. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.
b. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm

Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

1. Tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.
2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy quy định.
3. Khi yêu cầu bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.
4. Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong Hợp đồng bảo hiểm và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 
5. Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về những yếu tố làm thay đổi mức độ rủi ro để điều chỉnh điều kiện và mức phí bảo hiểm.
6. Hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
7. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ:
a) Tuân thủ các quy định về báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy quy định
b) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết chậm nhất không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.
c) Trường hợp thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do người thứ ba gây ra, bên mua bảo hiểm có trách nhiệm báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm và làm các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại của doanh nghiệp bảo hiểm, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm đòi người thứ ba. Trường hợp thiệt hại do người có hành động cố ý gây ra, bên mua bảo hiểm phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra biết.
d) Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm những thông tin cần thiết, gửi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn ngắn nhất các hóa đơn, chứng từ chứng minh thiệt hại cùng với bản kê khai thiệt hại. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm xuất trình sổ tài sản và chứng từ kế toán để kiểm tra.
8. Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp bên mua bảo hiểm vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tuỳ theo mức độ lỗi của bên mua bảo hiểm

Giám định tổn thất bảo hiểm tài sản nhà xưởng may quần áo

1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền sẽ tiến hành giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.
 Trong trường hợp bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm không thống nhất về nguyên nhân và mức độ tổn thất thì có thể trưng cầu giám định độc lập. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi bên mua bảo hiểm cư trú chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.

Hình thức bồi thường bảo hiểm tài sản nhà xưởng may quần áo

1. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây:
a) Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;
b) Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;
c) Trả tiền bồi thường.
2. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.
 
Cháy lớn tại xưởng may ở khu công nghiệp Tân Hương
 Vụ cháy xảy ra tại doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, nằm trong khu công nghiệp Tân Hương (huyện Châu Thành, Tiền Giang).
 
Khoảng 21h đêm 13/11, tại khu vực nhà xưởng của doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, bên trong khu công nghiệp Tân Hương (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) xảy ra cháy.
 
Công an huyện Châu Thành cùng lực lượng chữa cháy của Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động phương tiện chuyên dụng, cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường dập lửa.
Khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng. Sau hơn một giờ chữa cháy, đến khoảng 22h30 khuya cùng ngày, ngọn lửa được khống chế.
 
Khuya 13/11, cảnh sát vẫn túc trực tại hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy đang được cảnh sát điều tra và chưa có con số thống kê chính thức về thiệt hại do vụ cháy gây ra.

 
Loading...
Hotline: 0932 377 138