Tư vấn bảo hiểm tiền

Tư vấn bảo hiểm tiềnTư vấn bảo hiểm tiền

BẢO HIỂM TIỀN
 
Sau khi Người được bảo hiểm tiền cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm tiền và thanh toán hoặc đồng ý thanh toán phí bảo hiểm như đã thỏa thuận,  Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi là “PJICO”)  đồng ý cung cấp bảo hiểm với phạm vi trách nhiệm như sau:
 
 
I.     TIỀN TRONG KHI VẬN CHUYỂN
 
Phạm vi bảo hiểm 
1.    Căn cứ vào điều khoản và điều kiện quy định trong Hợp đồng bảo hiểm tiền này hay trong Hợp đồng Sửa đổi bổ sung, bảo hiểm PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm (NĐBH) đối với những mất mát, thiệt hại về tiền, bao gồm tiền mặt, séc lữ hành, thẻ tín dụng, biên lai thuộc sự trông nom của NĐBH hay người đại diện đưọc ủy quyền của NĐBH do bị cướp trong quá trình vận chuyển bằng xe ô tô trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và được quy định theo các tuyến đường ghi rõ trong Bản phụ lục.
Thuật ngữ “Cướp” sẽ được áp dụng trong trường hợp nếu:
a)    Có hành động bạo lực hoặc sử dụng các phương tiện khác để uy hiếp hòng loại trừ mọi kháng cự lại việc ăn cướp và trộm cắp tài sản được bảo hiểm;
b)    Do có sự đe dọa bị chết hoặc bị thương tật, người trôm nom tài sản buộc phải giao nộp hay từ bỏ tài sản được bảo hiểm;
c)    Tài sản được bảo hiểm bị lấy cắp khi người trông nom tài sản sau khi bị tai nạn hoặc do một nguyên nhân nào khác mà không phải do lỗi của mình bị mất sức đề kháng do sự suy yếu về tình trạng thể lực của bản thân.
2.    PJICO sẽ bồi thường trên cơ sở tổn thất đầu tiên tới hạn mức cao nhất bằng số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận cho mỗi chuyến đối với những mất mát xảy ra trong thời gian hiệu lực của đơn bảo hiểm như đã ghi trong Bản phụ lục kèm theo hoặc trong thời gian bảo hiểm thêm mà bảo hiểm PJICO có thể chấp nhận bằng việc trả phí tái tục lại hợp đồng này.
Các điểm loại trừ
 
PJICO sẽ không chịu trách nhiệm theo đơn bảo hiểm này về những hậu quả dù trự̣c tiếp hay gián tiếp của:
1.    Việc chuyên chở là của các hãng vận chuyển tiền chuyên nghiệp;
2.    Sự tham ô, cất giấu, cải tín, bội tín, hoặc hành động gian lận, không thành thật của phía NĐBH hay các bên có cùng quyền lợi với NĐBH, người làm công hay đại lý nào khác của NĐBH;
3.    Hành động cố ý hay lỗi cố ý của NĐBH;
4.    Mất không lý giải được, biến mất một cách bí hiểm, mất mát hay thiếu hụt được phát hiện trong khi tiến hành kiểm kê, thiếu hụt do lầm lẫn hay lỗi về kế toán hay hành chính, các hoạt động sai sót;
5.    Mất mát mang tính chất là hậu quả, mất mát hay thiếu hụt do đồng tiền bị mất giá hay lạm phát;
6.    Mất mát do xe không có người hộ tống, mất cắp thông thường, mất cắp do bị lừa;
7.    Những khiếu nại về trách nhiệm, thương tật hay thiệt hại đối với phương tiện chuyên chở;
8.    Mất mát hay thiệt hại do máy bay hay các phương tiện hàng không khác bay với tốc độ âm thanh hay siêu âm và dưới sức ép sóng của các thiết bị đó;
9.    Mất mát hay thiệt hại do hao mòn tự nhiên, mối mọt hay các loại côn trùng khác;
10.  Mất mát hay thiệt hại do động đất, núi lứa phun, lụt, bão, xoáy lốc, giông tố hay chấn động thiên nhiên hoặc xáo động khí quyển;
11.  Mất mát hay thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do chậm trễ, trưng thu hay bắt giữ của hải quan hay nhà cầm quyền hoặc chính quyền địa phương;
12.  Mất mát hay thiệt hại do chiến tranh (dù công bố hay không công bố), xâm lược, hành động thù địch, chiến sự, quân sự, lực lượng thủy quân hay lực lượng tiếm quyền, luật quân sự, bắt giữ của nhà nước, cách mạng nổi loạn, dấy loạn, đình công, nổi loạn dân sự, khởi nghĩa binh biến, âm mưu, hành động khủng bố, trưng thu phá hủy theo lệnh của chính phủ hay nhà cầm quyền;
13.  Mất mát hay thiệt hại do phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ hạt nhân.
 
II.   TIỀN CẤT GIỮ TRONG KHO
 
Phạm vi bảo hiểm tiền
Bảo hiểm PJICO sẽ bồi thường cho những mất mát, thiệt hại hay hủy hoại về tiền gồm tiền mặt, séc lữ hành, thẻ tín dụng, biên lai do bị mất trộm, trộm dẫn đến cướp hay bị cướp hoặc có chủ định thực hiện một trong những hoạt động nói trên trong phạm vi dinh cơ được quy định trong Bản phụ lục.
1.    Thuật ngữ “Trộm” ở đây được áp dụng trong trường hợp nếu có người:
a)    Đột nhập vào trong dinh cơ bằng cách phá để vào;
b)    Phá mở két sắt, hầm kho hay các vật chứa đựng khác trong nhà;
c)    Đột nhập vào nhà bằng chìa khóa gốc lấy được bằng cách trộm hoặc cướp;
d)    Lẻn vào trong nhà, tức là bí mật lọt vào và có ý định trốn không để bị phát hiện. Tuy nhiên, bảo hiểm này chỉ bồi thường với điều kiện là kẻ trộm đó phải để lại dấu vết làm chứng khi thoát ra khỏi nhà.
2.    Thuật ngữ “Trộm dẫn đến Cướp” được áp dụng ở đây khi kẻ trộm bị bất ngờ bắt gặp trong khi có hành động ăn trộm và sau đó dùng các biện pháp nói trong điểm 3. để giành lấy tài sản ăn trộm.
3.    Thuật ngữ “Cướp” được áp dụng ở đây nếu:
a)    có sử dụng vũ lực để chống lại NĐBH hoặc nhân viên của họ nhằm loại trừ mọi kháng cự buộc phải giao nộp tài sản được bảo hiểm;
b)    NĐBH hay nhân viên của mình buộc phải giao nộp hoặc đưa tài sản được bảo hiểm cho kẻ cườp do bị đe dọa đến tính mạng – nếu NĐBH có nhiều nơi cất giữ tài sản được bảo hiểm thì điều này sẽ áp dụng đối vớ́i nơi có xảy ra sự đe dọa đến tính mệnh đó;
c)    Giá trị bảo hiểm của NĐBH hay nhân viên của mình bị lấy mất vì NĐBH hay nhân viên của mình bị mất sức đề kháng do bị suy yếu về tình trạng thể lực vì bị tai nạn hay do nguyên nhân nào khác mà họ không bị quy là phải có trách nhiệm.
Đối với mục 3.a) - 3.c), mọi thành viên thuộc gia đình NĐBH ở tuổi trưởng thành mà được giao nhiệm vụ trông coi tài sản được bảo hiểm trong một thời gian nhất định cũng sẽ được coi có tư cách như một nhân viên của người được bảo hiểm.
Các điểm loại trừ
Đơn bảo hiểm tiền này sẽ không chịu trách nhiệm đối với những mất mát nảy sinh trực tiếp hay gián tiếp từ:
1.    Tham ô, làm giả, gian lận hoặc hành động khác có tính cố ý hay sơ ý hiển nhiên của NĐBH, thành viên trong gia đình, người quản gia hay người làm công của mình;
2.    Mất không lý giải được, biến mất một cách bí hiểm, mất mát hay thiếu hụt được phát hiện trong kiểm kê, thiếu hụt do sai sót về kế toán hay sai sót kiểm đếm trong quá trình kiểm kê;
3.    Ăn cắp vặt, ăn cắp ở cửa hàng, mất cắp do bị lừa... tức là tất cả các loại mất cắp mà không có liên quan trực tiếp đến sự đe dọa bằng vũ lực chống lại người hay đối tượng;
4.    Thao tác hay sử dụng sai các thiết bị thống kê máy tính điện tử, những thiệt hại của mọi loại thiết bị điện tử đó (phần cứng và phần mềm) cũng bị loại trừ;
5.    Cháy nổ hay rò rỉ nguồn nước chính, kể cả trường hợp nếu thiệt hại này gây ra do hậu quả của việc mất trộm;
6.    Các hành động về chiến tranh, nổi loạn, dân sự, bắt giữ, động đất hay năng lượng hạt nhân.
 
III. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 
Quy tắc bảo hiểm tiền này cùng với Bản Phụ lục được xem là một hợp đồng và mọi từ ngữ hay cụm từ bao hàm một ý nghĩa cụ thể được quy định ở phần nào của đơn bảo hiểm sẽ mang cùng ý nghĩa đó trong toàn bộ hợp đồng.
1.    Quyền lợi của NĐBH theo đơn bảo hiểm này sẽ không được chuyển nhượng trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo hiểm PJICO.
2.    NĐBH phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý vì sự an toàn của Tiền và ngay khi biết được có sự cố dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến khiếu nại theo đơn bảo hiểm này thì phải:
a)    thông báo cho Công An và tạo mọi điều kiện hợp lý hỗ trợ cho Công An trong việc điều tra tội phạm và tìm kiếm lại tiền bị mất;
b)    thông báo về sự vụ này cho PJICO bằng văn bản và trong vòng 07 ngày sau đó gửi cho PJICO Khiếu nại bồi thường và cung cấp mọi bằng chứng và chi tiết có liên quan mà PJICO có thể yêu cầu.
Trong mọi trường hợp PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất nều không thông báo cho PJICO biết trong vòng 14 ngày sau khi có sự cố.
3.    Bằng chi phí của mình và vào bất cứ lúc nào PJICO có quyền sử dụng mọi biện pháp pháp lý với danh nghĩa của NĐBH để tìm kiếm khoản tiền đã bị mất và các vật là đối tượng của khiếu nại theo đơn bảo hiểm này và NĐBH phải tạo mọi điều kiện hỗ trợ hợp lý cho mục đích này. PJICO có quyền đối với các khoản tiền bị mất mà đã bồi thường cho NĐBH và NĐBH phải thực hiện mọi biện pháp đảm bảo và thế quyền cho PJICO đối với khoản tiền bị mất đó khi PJICO yêu cầu.
4.    PJICO sẽ không bồi thường đối với những tổn thất nếu có sự thay đổi về các điều kiện bảo hiểm so với lúc bắt đầu tham gia bảo hiểm trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của PJICO.
5.    Sổ sách của NĐBH phải ghi chép đầy đủ rõ ràng các khoản tiền được bảo hiểm (bao gồm cả tên của các nhân viên và số tiền lương, thưởng hoặc các khoản thu khác của nhân viên). NĐBH đồng ý cho phép PJICO được quyền kiểm tra sổ sách đó vào bất cứ lúc nào. Số sách cũng phải ghi chép cụ thể các khoản tiền để trong két sắt, kho cất giữ và để ở các nơi khác ngoài két và kho đó.
6.    Nếu tại thời điểm xảy ra tổn thất mà có một bảo hiểm nào khác do NĐBH hay người đại diện cho mình thực hiện cùng bảo hiểm cho số tiền đó thì trách nhiệm bồi thường của PJICO đối với thiệt hại này sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng.
7.    PJICO có thể hủy bỏ đơn bảo hiểm này bằng cách thông báo bằng thư đảm bảo hay thư có ký nhận trước 07 ngày cho NĐBH theo địa chỉ mới nhất và trong trường như vậy sẽ hoàn lại phần phí bảo hiểm tương ứng của thời hạn bảo hiểm còn lại của NĐBH.
8.    Nếu có sự tranh chấp nào nảy sinh về số tiền bồi thường theo đơn bảo hiểm này thì sẽ đưa ra cho một trong tài do hai bên chỉ định phù hợp với các quy định pháp lý để giải quyết trong thờ̀i hạn hiệu lực của hợp đồng. Trường hợp có sự tranh chấp cần phải đưa ra trọng tài thì sự phán quyết của trọng tài sẽ là điều kiện tiên quyết đối với mọi quyền khiếu nại chống lại bảo hiểm PJICO.
9.    Điều kiện tiên quyết ràng buộc PJICO trả bồi thường tổn thất theo đơn bảo hiểm này là NĐBH phải thực hiện và tuân theo đầy đủ các điều kiện và nội dung quy định trong đơn bảo hiểm và phải kê khai và trả lời trung thực các mục ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm và mọi yêu cầu có liên quan khác.
  

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng

Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền,Tư vấn bảo hiểm tiền

 

Loading...
Hotline: 0932 377 138