Điều khoản bảo hiểm về nồi hơi

Điều khoản bảo hiểm về nồi hơi

 
ĐIỀU KHOẢN NỔ NỒI HƠI
 
Phạm vi bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm tài sản này sẽ được áp dụng đối với các tổn thất bất ngờ tới những tài sản được quy định theo bộ Hợp đồng này phát sinh do nổ nồi hơi, bình chứa và các thiết bị hoạt động bằng áp lực hơi nước với điều kiện là Người được bảo hiểm phải thực hiện các biện pháp an toàn hợp lý để tuân thủ theo tất cả các yêu cầu pháp quy liên quan tới việc kiểm tra áp dụng đối với nồi hơi, bình chứa và các thiết bị có nguy cơ phát nổ.
Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.
 Điều khoản bảo hiểm về nồi hơi
ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM NỔ NỒI HƠI/THIẾT BỊ ÁP LỰC
 
Dù cho có bất cứ quy định nào khác trong bộ Hợp đồng bảo hiểm tài sản này, các bên thoả thuận và tuyên bố rằng bộ Hợp đồng được mở rộng để bồi thường cho thiệt hại đối với Nồi hơi và các Thiết bị áp lực do nổ và sụp đổ phát sinh từ bên trong thiết bị đó.
Trong điều khoản này, Nổ có nghĩa là sự xé rách bất ngờ và dữ dội các cấu trúc cố định của thiết bị do tác động của hơi nước hoặc áp lực của chất lỏng hoặc cấu trúc của chúng bị dịch chuyển cùng với sự thoát ra dữ dội của chất chứa bên trong, áp suất đã vượt quá áp suất tối đa cho phép bởi cơ quan kiểm tra. Thuật ngữ Nổ không bao gồm hư hỏng do chạy thử.
Sụp đổ có nghĩa là sự biến dạng bất ngờ và nguy hiểm của bất cứ bộ phận cố định nào của thiết bị do uốn cong hoặc dập nát, cho dù có gẫy nứt hay không (Loại trừ trường hợp chạy thử với áp suất không vượt quá áp suất tối đa cho phép). Thuật ngữ Sụp đổ không bao gồm hư hỏng do chạy thử.
Các sai sót sau không được hiểu là Nổ hoặc Sụp đổ cho dù có thể cần phải sửa chữa hoặc thay thế
  1. hao mòn, hư hỏng dần của nguyên vật liệu, do rò rỉ, ăn mòn tự nhiên hoặc do tác động của nhiên liệu hay các nguyên nhân khác
  2. biến dạng, méo mó phát triển dần theo thời gian của các bộ phận của thiết bị
  3. nứt vỡ, gẫy, rỗ, cán mỏng, rạn, rách , cùng với những rò rỉ hoặc hư hại đối với ống dẫn, ống phun của  thiết bị gây ra do nhiệt độ tăng hoặc rò rỉ tại các mối nối, đường ống hoặc các bộ phận khác của thiết bị
  4. hư hỏng các mối nối
Nhưng không loại trừ Nổ hoặc Sụp đổ gây ra từ những sai sót đó
Thuật ngữ Nồi hơi và Thiết bị áp lực bao gồm cả những thiết bị nhiệt, bộ phận tiết kiệm, khung bệ, bộ phận nối, van và ống dẫn hơi nước.
Những loại trừ áp dụng với điều khoản này
Thiệt hại gây ra trong quá trình chạy thử của thiết bị và phát sinh từ đó
Nếu tại thời điểm xảy ra Nổ hoặc Sụp đổ hoặc các thiệt hại khác được bảo hiểm theo điều khoản này:
  1. tải trọng của các van an toàn của từng hạng mục của thiết bị vượt quá mức độ cho phép đã ghi trong chứng nhận mới nhất được ban hành theo Qui tắc thanh tra nồi hơi.
  2. bất kỳ van an toàn hạn chế áp suất nào bị tháo dỡ hoặc không hoạt động, hoặc
  3. khi một hạng mục cụ thể không được cấp chứng nhận an toàn của Cơ quan chức năng về an toàn Người được bảo hiểm sẽ không được bồi thường theo điều khoản này.
Cụm từ được gạch chân tại "Những điểm loại trừ áp dụng cho tất cả các phần” sẽ không áp dụng đối với phạm vi bảo hiểm theo điều khoản này.
Trách nhiệm của PJICO sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm riêng tương ứng cho phần “Nổ nồi hơi và các thiết bị áp lực" trong GCNBH/ HĐBH đối với mỗi tổn thất hoặc một loạt các tổn thất phát sinh từ bất kỳ một sự cố nào tại bất kỳ một địa điểm nào.
Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666