Điểm loại trừ bảo hiểm nồi hơi

Điểm loại trừ bảo hiểm nồi hơi

Trong tất cả các hợp đồng bảo hiểm đều có các điểm loại trừ.Người mua bảo hiểm trước ký ký hợp đồng bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nồi hơi cần nắm rất rõ những điểm loại trừ này. Đây là những điểm sẽ không được bồi thường. Cần nắm rõ hoặc nếu không rõ thì cần yêu cầu công ty bảo hiểm nồi hơi giải thích cụ thể rõ ràng trước khi hợp đồng được ký kết.
Có rất nhiều người sau khi ký kết hợp đồng cũng không nắm rõ những điểm loại trừ chỉ đến khi xảy ra rủi ro thì được câu trả lời từ chối bồi thường của công ty bảo hiểm đến lúc đó mới trách cứ là bảo hiểm lừa đảo...Tuy nhiên, thiết nghĩ người mua bảo hiểm nên tự trách mình trước vì đã không tìm hiểu rõ từ lúc đầu.
Điểm loại trừ bảo hiểm nồi hơi

Điểm loại trừ bảo hiểm nồi hơi

Cũng nên tránh và cẩn thận nếu công ty bảo hiểm giấu diếm không chỉ rõ ra các điểm loại trừ này mà chỉ cho xem khi ký xong hợp đồng. Điều này rất nguy hiểm cho người mua bảo hiểm.
PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với

 1. Hư hỏng do hao mòn hay khuyết tật của nguyên vật liệu chế tạo nồi hơi hay bình áp lực, cho dù do dò rỉ, ăn mòn hay do tác động của nhiên liệu hay tác động nào khác, sự tạo rãnh hay nứt bất kỳ bộ phận nào của nồi hơi hay bình áp lực, hay sự mục rỗng tự nhiên, hay đối với việc tạo thành và phát triển của những vết nứt, phình ra, dát mỏng hay vết khác, hay đối với những chỗ gãy, hỏng các mối nối, hay đối với những chỗ phình lên và biến dạng do ống dẫn bị quá nóng (trừ trường hợp các hư hỏng, nứt, gãy, hay lồi là hậu quả của nổ hay sụp đổ), hay đối với các vết nứt tại nhiều nơi trên thành nồi hơi nhiệt chế tạo từ gang (cast-iron);

 2. Hỏng hóc của các đoạn ống riêng biệt trong nồi hơi (ống nước, đầu máy hay các loại ống đa năng khác), trong thiết bị chịu nhiệt cao hay trong những bộ tiết kiệm nhiên liệu (trừ các hư hỏng là hậu quả của nổ hay đổ sập);

 3. Hư hại do cháy, phát sinh do hậu quả của nổ hay sập đổ hay bất kỳ nguyên  nhân nào khác đối với tài sản thuộc Người được bảo hiểm hay dưới quyền quản lý của họ dưới hình thức ký gửi hay trông nom mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm đối với các tài sản đó hay hư hại đối với thiết bị từ bất kỳ nguyên nhân không có liên quan nào;

 4. Hư hại và/hoặc trách nhiệm phát sinh bởi hành động cố tình hay cố ý làm sai của Người được bảo hiểm nồi hơi;

 5. Tổn thất do ngừng trệ công việc;

 6. Tổn thất hay hư hại mà kể từ lúc bắt đầu cho tới khi lan rộng, là do trực tiếp hay gián tiếp, trong phạm vi hẹp hay rộng, xảy ra hoặc chịu tác động bởi bất kỳ một trong các nguyên nhân được nêu dưới đây, cụ thể:

 1. bão tố, cuồng phong, núi lửa, động đất và các tác động khác của thiên nhiên.

 2. tổn thất hay hư hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra hay phát sinh từ chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch đại diện hay có liên quan tới các tổ chức chính trị, tịch biên, tịch thu hay phá huỷ theo lệnh của chính phủ thực tế tồn tại (de jure or de facto) hoặc theo lệnh của bất kỳ nhà đương cục nào, phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ.

 3. bất kỳ sự chạy thử nào trừ trường hợp chạy thử dưới áp suất không vượt quá áp suất cao nhất cho phép của cơ quan giám định có thẩm quyền.

CÁC ĐỊNH NGHĨA
Các thuật ngữ dưới đây khi được sử dụng trong bộ Hợp đồng bảo hiểm nồi hơi này sẽ được hiểu như sau:

 1. “Nồi hơi” được hiểu là bất kỳ một thùng kín được đốt nóng hay một hệ thống thùng kín được nối với nhau bằng ống dẫn trong đó hơi được sinh ra dưới áp suất. Khi được sử dụng trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm, thuật ngữ “nồi hơi” bao gồm cả chi tiết ghép nối, các thiết bị chịu nhiệt cao và thiết bị tiết kiệm nhiên liệu được gắn kèm nồi hơi nhưng không bao gồm hơi hay đường ống cấp nước hay các bộ phận tiết kiệm nhiên liệu riêng rẽ. Nổ các hạng mục này chỉ có thể được bảo hiểm theo Quy tắc này nếu các hạng mục đó được kê khai cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.

 2. “Bình chứa” được hiểu là thùng kín không được đốt nóng và chịu sức ép của hơi hay áp suất không khí.

 3. “Nổ” được hiểu là sự xé rách hay phá vỡ mạnh và bất ngờ cấu trúc của nồi hơi hay bình chứa áp lực hoặc bất kỳ bộ phận hay những bộ phận của nồi hơi hoặc bình chứa, do sức mạnh từ bên trong của hơi, do áp suất của không khí hay chất lỏng, gây ra sự dịch chuyển bộ phận kết cấu của nó kèm theo sự phụt ra mạnh mẽ của các chất chứa bên trong.

Nổ ống hơi khí: “Nổ” này cũng được hiểu là bất kỳ một hư hại nào đối với cấu trúc của nồi hơi do sức công phá của cháy hay nổ bất ngờ và không lường trước được của lò đốt hay ống hơi khí.

 1. “Sập đổ” được hiểu là sự méo mó xảy ra nguy hiểm và bất ngờ của bất kỳ bộ phận nào của nồi hơi hay bình chứa, gây nên bởi ứng suất từ bên ngoài của hơi hay áp suất của dung dịch, dù có kèm theo sự đứt đoạn hay không. Điều này không được hiểu là sự biến dạng tiến triển từ từ bởi bất kỳ nguyên nhân nào.

CÁC ĐIỀU KIỆN

 1. Việc Người được bảo hiểm nồi hơi tuân thủ và chấp hành đúng các Điều khoản về những việc mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải làm hay thực hiện trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này và việc khai báo trả lời các câu hỏi trong Bản câu hỏi và giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm bồi thường của PJICO.

 2. Người được bảo hiểm, bằng chi phí riêng của mình phải thực hiện mọi biện pháp đề phòng hợp lý và tuân theo mọi kiến nghị hợp lý của PJICO để ngăn chặn tổn thất hay trách nhiệm xảy ra và phải tuân thủ mọi quy chế, kiến nghị của người sản xuất (Người chế tạo thiết bị).

 3.  

 1. Đại diện của PJICO có quyền vào bất kỳ thời gian hợp lý nào xem xét và kiểm tra bất kỳ tài sản nào được bảo hiểm, và Người được bảo hiểm nồi hơi phải cung cấp cho đại diện của Người bảo hiểm mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro, như biên bản kiểm tra của giám định viên đại diện cho các cơ quan có trách nhiệm.

 2. Người được bảo hiểm nồi hơi phải lập tức thông báo cho PJICO bằng điện tín và bằng văn bản bất cứ thay đổi quan trọng nào đối với các rủi ro được bảo hiểm và bằng chi phí của mình, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết mà hoàn cảnh yêu cầu. Điều này cũng áp dụng nếu nhiên liệu được sử dụng khác với loại nhiên liệu được quy định trong thiết kế của thiết bị hay khác với loại nhiên liệu đã sử dụng tại thời điểm Hợp đồng Bảo hiểm được ký kết. Việc không tuân thủ điều kiện này sẽ dẫn đến việc chấm dứt hiệu lực bảo hiểm của bộ Hợp đồng bảo hiểm nồi hơi đối với hạng mục hay các hạng mục liên quan có sự thay đổi rủi ro được bảo hiểm nồi hơi.

 1. Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc đòi bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải:

 1. lập tức thông báo ngay cho PJICO bằng điện thoại hay điện tín cũng như bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất.

 2. thực hiện mọi biện pháp phù hợp với khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.

 3. bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của PJICO giám định các bộ phận đó.

 4. cung cấp mọi thông tin và văn bản minh chứng theo yêu cầu của PJICO.

PJICO, tùy theo sự lựa chọn của mình có thể sửa chữa hay thay thế các bộ phận bị hư hỏng hay trả tiền cho tổn thất hoặc hư hại.
PJICO sẽ không chịu trách nhiệm về chi phí của bất kỳ việc sửa chữa nào do Người được bảo hiểm tiến hành mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của PJICO.
PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất hay hư hại, nếu trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố mà PJICO không nhận được thông báo tổn thất.
Sau khi thông báo cho PJICO, Người được bảo hiểm có thể tiến hành sửa chữa bất kỳ các hạng mục bị hư hỏng nhẹ, nhưng còn trong mọi trường hợp khác, đại diện của PJICO sẽ có mặt để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sửa chữa hay thay thế. Nếu đại diện của PJICO không tiến hành giám định trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thông báo tổn thất thì Người được bảo hiểm có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế. Điều kiện này không ngăn cản việc Người được bảo hiểm tiến hành các công việc thực sự cần thiết để duy trì hoạt động của thiết bị.
Trách nhiệm của PJICO theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này đối với mọi hạng mục bị tổn thất mà được quy định là thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ chấm dứt nếu hạng mục đó vẫn tiếp tục hoạt động mà không được sửa chữa theo ý muốn của PJICO.
 

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666