Cần mua bảo hiểm hàng hóa

Cần mua bảo hiểm hàng hóa

 
Cần mua bảo hiểm hàng hóa

Quý khách hàng đang cần mua bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu hay cần mua bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam.Liên hệ ngay với chúng tôi khi cần mua bảo hiểm hàng hóa- Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ( bảo hiểm pjico).Với phong cách phục vụ hiện đại,chuyên nghiệp cùng phương trâm chỉ cam kết những gì mình có thể PJICO tự tin sẽ làm hài lòng quý khách.
Khi có nhu cầu bảo hiểm, người có nhu cầu phải làm giấy yêu cầu trong đó ghi rõ các điều khoản sau đây:
 
            a)   Tên Người được bảo hiểm
            b)   Tên hàng hoá cần được bảo hiểm
            c)   Loại bao bì, cách đóng gói và ký mã hiệu của hàng hoá được bảo hiểm
            d)   Trọng lượng hay số lượng hàng hoá được bảo hiểm
            e)   Tên tàu biển hoặc loại phương tiện vận chuyển
      f)   Cách thức xếp hàng được bảo hiểm xuống tầu (xếp trên boong, dưới hầm tàu, chở rời, v.v…)
            g)   Nơi bắt đầu vận chuyển, chuyển tải và nơi nhận hàng hoá được bảo hiểm
            h)   Ngày tháng phương tiện chở hàng bảo hiểm bắt đầu rời bến.
            i)   Giá trị hàng hoá được bảo hiểm và số tiền bảo hiểm
            k)   Nơi thanh toán bồi thường.
           
            Ngoài ra người có nhu cầu cần mua bảo hiểm hàng hóa còn phải báo cáo cho Người bảo hiểm biết những tình huống quan trọng khác mà họ biết để giúp cho Người bảo hiểm phán đoán rủi ro.
            Nếu khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, người có nhu cầu bảo hiểm chưa thể cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết nói trên thì họ có trách nhiệm báo tiếp cho Người bảo hiểm biết những chi tiết còn thiếu ngay khi họ được biết.
 
2.         Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa coi như đã được ký kết khi Người bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm hàng hóa bằng văn bản.
            Người bảo hiểm sẽ căn cứ vào Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa để cấp đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa.
 
3.         Trừ khi có thoả thuận khác, Người được bảo hiểm hàng hóa phải thanh toán phí bảo hiểm cho Người bảo hiểm ngay khi nhận đơn bảo hiểm hay Giấy chứng nhận bảo hiểm. Người bảo hiểm hàng hóa chỉ bồi thường khi đã nhận được phí bảo hiểm trước khi tổn thất xảy ra.
 
4.         Nếu sau khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết mà có bất kỳ thay đổi nào về rủi ro được bảo hiểm, đặc biệt nếu vì thay đổi đó mà làm tăng thêm nguy hiểm thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Người bảo hiểm biết sự thay đổi đó ngay khi họ được biết.
            Khi nhận được thông báo này, Người bảo hiểm sẽ cấp giấy sửa đổi bổ sung và có thể căn cứ vào việc thay đổi đó mà yêu cầu Người được bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm.
 
 
            Nếu Người được bảo hiểm khai báo sai hoặc giấu giếm những điểm đề ra trong Giấy yêu cầu bảo hiểm hay những sự việc thay đổi đã được thông báo cho Người bảo hiểm, thì Người bảo hiểm được miễn trách nhiệm đã quy định trong hợp đồng bảo hiểm mà vẫn có quyền nhận phí bảo hiểm.
 
 
 
            Nếu hợp đồng bảo hiểm được ký kết khi đã xảy ra tổn thất trong phạm vi trách nhiệm của hợp đồng thì hợp đồng vẫn giữ nguyên giá trị, nếu Người được bảo hiểm không hay biết gì về tổn thất đó. Nhưng nếu Người được bảo hiểm đã biết có tổn thất rồi thì Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường mà vẫn có quyền nhận phí bảo hiểm.
 
            Nếu hợp đồng bảo hiểm hàng hóa được ký kết khi hàng hoá được bảo hiểm đã an toàn về đến nơi nhận ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng vẫn giữ nguyên giá trị nếu Người bảo hiểm không hay biết gì về việc đó. Nhưng nếu Người bảo hiểm đã biết việc đó rồi thì hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực và họ phải hoàn lại cho Người được bảo hiểm hàng hóa toàn bộ số phí bảo hiểm mà họ đã nhận được.
 
 
            Đơn bảo hiểm hàng hóa hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa có thể được chuyển nhượng cho một người khác sau khi Người được bảo hiểm hay đại diện có thẩm quyền của họ ký ở mặt sau đơn hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 
 
GIÁ TRỊ BẢO HIỂM VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM
 
1.         Số tiền bảo hiểm hàng hóa của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị do Người được bảo hiểm khai báo
 
2.         Nếu Người được bảo hiểm hàng hóa không khai báo được số tiền bảo hiểm thì có thể áp dụng cách tính giá trị bảo hiểm như sau:
            Giá trị bảo hiểm của hàng hoá được bảo hiểm bao gồm giá tiền hàng ghi trên hoá đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hoá đơn), cộng chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm.
 
 
            Trừ khi có thoả thuận khác, Người được bảo hiểm hàng hóa có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính và số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, tiền lãi này không được vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.
 
 
1.         Nếu số tiền bảo hiểm của hàng hoá thấp hơn giá trị bảo hiểm thì Người bảo hiểm sẽ bồi thường những mất mát, hư hỏng và các chi phí như đã quy định ở các khoản 2b và 2c của điều 2 chương II theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm.
 
2.         Nếu số tiền bảo hiểm của hàng hoá cao hơn giá trị bảo hiểm thì phần cao hơn đó không được thừa nhận.

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựngCần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa,Cần mua bảo hiểm hàng hóa
Loading...
Hotline: 0932 377 138