Bảo hiểm cháy nổ gara ô tô 2019

Bảo hiểm cháy nổ gara ô tô 2019

Gần đây nhiều vụ cháy các gara ô tô gây thiệt hại lớn về tài sản điều đáng nói là cháy diễn ra ở nhiều tỉnh thành cho thấy công tác phòng chống cháy nổ còn nhiều vấn đề tại các gara ô tô. Các gara này về mặt quy định của pháp luật vẫn phải mua bảo hiểm cháy nổ cho tài sản của mình. Về các ô tô bị cháy có thể bảo hiểm theo bảo hiểm cháy nổ này hoặc bảo hiểm vật chất của chủ xe ô tô. Nói chung về mặt tài sản là có thể bảo đảm nếu chủ gara có ý thức đề phòng hạn chế rủi ro và mua bảo hiểm cháy nổ cho gara ô tô của mình để nếu không may bà hỏa ghé thăm thì được công ty bảo hiểm bồi thường các thiệt hại về tài sản này.
 Bảo hiểm cháy nổ gara ô tô 2019

Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ gara ô tô 2019 gồm:

1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;

2. Máy móc thiết bị;

3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.

Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ gara ô tô 2019.
1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.
2. Bên mua bảo hiểm là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và được ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
3. Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.
4. Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh
 
Quyền của bên mua bảo hiểm cháy nổ gara ô tô 2019  
1. Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để mua bảo hiểm cháy nổ gara ô tô 2019.
2. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin có liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
3. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.
4. Thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về những nội dung của Hợp đồng bảo hiểm nhưng không trái với các quy định của pháp luật.
5. Được hạch toán chi phí mua bảo hiểm cháy nổ gara ô tô 2019 vào giá thành sản phẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc được tính vào kinh phí do ngân sách nhà nước cấp đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.
6. Khởi kiện dân sự đối với doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện không đúng quy định tại Hợp đồng bảo hiểm và pháp luật có liên quan.

Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm cháy nổ gara ô tô 2019

1. Tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.
2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy quy định tại
3. Khi yêu cầu bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.
4. Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong Hợp đồng bảo hiểm và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
5. Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về những yếu tố làm thay đổi mức độ rủi ro để điều chỉnh điều kiện và mức phí bảo hiểm cháy nổ gara ô tô 2019.
6. Hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
7. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ:
a) Tuân thủ các quy định về báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy quy định
b) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết chậm nhất không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.
c) Trường hợp thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do người thứ ba gây ra, bên mua bảo hiểm có trách nhiệm báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm và làm các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại của doanh nghiệp bảo hiểm, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm đòi người thứ ba. Trường hợp thiệt hại do người có hành động cố ý gây ra, bên mua bảo hiểm phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra biết.
d) Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm những thông tin cần thiết, gửi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn ngắn nhất các hóa đơn, chứng từ chứng minh thiệt hại cùng với bản kê khai thiệt hại. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm xuất trình sổ tài sản và chứng từ kế toán để kiểm tra.
8. Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp bên mua bảo hiểm vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tuỳ theo mức độ lỗi của bên mua bảo hiểm cháy nổ gara ô tô 2019. 
 

Giám định tổn thất

1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền sẽ tiến hành giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.
2. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm không thống nhất về nguyên nhân và mức độ tổn thất thì có thể trưng cầu giám định độc lập. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi bên mua bảo hiểm cư trú chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.

Hình thức bồi thường

1. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây:
a) Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;
b) Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;
c) Trả tiền bồi thường.
2. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.
 
3. Trong trường hợp bồi thường theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại sau khi đã thay thế hoặc bồi thường toàn bộ theo giá thị trường của tài sản.
 
Cháy gara ở Sài Gòn, 7 ôtô bị thiêu rụi

Gara sửa ôtô vắng chủ ở quận 2 cháy ngùn ngụt khiến nhiều ôtô bị thiêu rụi, nhà xưởng đổ sập.
Trưa 14/4, khói lửa bốc lên tại gara sửa ôtô trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Nhiều người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng không thể tiếp cận do tiệm đóng cửa.
 
Đám cháy nhanh chóng bùng phát, khói lửa cuồn cuộn kèm nhiều tiếng nổ, thiêu rụi nhiều ôtô. Trụ điện gần đó cũng bị cháy lan khiến toàn bộ khu vực mất điện.
Cảnh sát PCCC điều nhiều xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hoả phun nước cố ngăn lửa không lan sang nhà bên cạnh. Đến 15h30 hoả hoạn cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, 7 ôtô đã cháy trơ khung, nhà xưởng gara đổ sập.
 
"Hôm nay nghỉ lễ, chủ gara cùng gia đình và nhân viên đi ăn uống. Nghe tin cháy họ tức tốc chạy về nhưng không cứu vãn được gì", nhân chứng sống ở khu vực kể.
Cháy gara ở Bình Dương, 5 ôtô bị thiêu rụi
Lửa kèm khói ngùn ngụt bốc lên trong gara đã thiêu rụi xe giường nằm và 4 ôtô con trị giá nhiều tỷ đồng.
Chiều 26/3, đám cháy bùng phát ở phòng sơn xe gara Auto Bình Dương (thị xã Thuận An, Bình Dương). Những công nhân đang làm việc dùng bình chữa cháy cầm tay dập lửa nhưng bất thành. Họ tháo chạy ra ngoài.
Do phòng sơn có nhiều hóa chất, dầu và sơn nên ngọn lửa lan nhanh kèm khói ngùn ngụt thiêu rụi xe giường nằm và 4 ôtô con của khách đang gửi sửa.
 
Công an Bình Dương điều 4 xe chữa cháy cùng 30 người phun nước ngăn lửa lan sang khu vực có nhiều ôtô đang đậu ở dây chuyền sửa chữa cạnh đó
Hỏa hoạn không gây thương vong nhưng gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666