Mua bảo hiểm tài sản căn hộ chung cư thế nào

Mua bảo hiểm tài sản căn hộ chung cư thế nào

Bảo hiểm tài sản căn hộ chung cư gồm 2 phần là phần khung nhà căn hộ và các tài sản bên trong căn hộ. Trong trường hợp rủi ro xảy ra công ty bảo hiểm sẽ bồi thường những thiệt hại về tài sản này.Có nhiều rủi ro xảy ra cho căn hộ chung cư có thể mua bảo hiểm như cháy, nổ, giông bão lũ lụt, động đất…
Các thuật ngữ “in đậm” dưới đây được sử dụng tại bất kỳ đâu trong Quy tắc bảo hiểm này sẽ luôn được hiểu và diễn đạt như sau
 1. Người được bảo hiểm (NĐBH): Được hiểu là Chủ sở hữu, Người thuê, Người được giao quản lý trông coi, sử dụng tài sản được bảo hiểm được nêu cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 2. Thành viên gia đình của người được bảo hiểm bao gồm nhưng không giới hạn chồng, vợ, con cái, bố mẹ, bố mẹ chồng/vợ, anh chị em ruột, họ hàng của người được bảo hiểm tài sản căn hộ chung cư thế nào.
 3. Công ty bảo hiểm: Là Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) hoặc các Công ty thành viên.
 4. Người thụ hưởng bảo hiểm: Là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm.
Mua bảo hiểm tài sản căn hộ chung cư thế nào

Mua bảo hiểm tài sản căn hộ chung cư thế nào

 1. Địa điểm được bảo hiểm: Là vị trí Ngôi nhà được bảo hiểm được xây dựng và được ghi cụ thể trong GCNBH

 2. Quy tắc bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân: là điều khoản, điều kiện quy định quyền lợi, trách nhiệm của NĐBH và Công ty bảo hiểm và được PJICO cung cấp khi giao kết HĐBH.

 3. Giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu in sẵn): Là mẫu yêu cầu mua bảo hiểm do Công ty bảo hiểm phát hành. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ điền đầy đủ thông tin, trung thực vào Giấy yêu cầu bảo hiểm. Giấy yêu cầu bảo hiểm được xem là một phần không thể tách rời của bộ Hợp đồng bảo hiểm tài sản căn hộ chung cư thế nào.

 4. Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH): là văn bản được PJICO cấp cho NĐBH và là bằng chứng ký kết hợp đồng bảo hiểm, xác nhận quyền lợi bảo hiểm của Người được bảo hiểm

 5. Tài sản được bảo hiểm: Là tất cả các tài sản bao gồm Ngôi nhà và/hoặc Tài sản bên trong được nêu trong GCNBH và/hoặc được kê khai trong Bảng danh mục tài sản đính kèm

 6. Ngôi nhà được bảo hiểm: Được hiểu là tòa nhà dân sinh, căn nhà hoặc căn hộ chỉ dùng để ở, được xây bằng gạch, đá và xi măng, có mái che bằng bê tông, xi măng, đá, ngói, kim loại, amiăng hoặc hợp chất của amiăng và các thành phần vô cơ không cháy; thuộc sở hữu, sử dụng, hoặc là nơi cư trú, sinh sống của NĐBH, nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và được nêu trong GCNBH.

 7. Tài sản bên trong: Được hiểu là đồ đạc, đồ gia dụng và các bộ phận nâng cấp, cải tạo, gia cố thêm được nêu cụ thể trong GCNBH … là tài sản của NĐBH hoặc của bất kỳ thành viên nào trong gia đình NĐBH và nằm trong khuôn viên của Ngôi nhà được bảo hiểm tài sản căn hộ chung cư thế nào.

 8. Số tiền bảo hiểm: Là trị giá của tài sản được bảo hiểm, được khai báo trong Giấy yêu cầu bảo hiểm và/hoặc trên Bảng danh mục tài sản và được PJICO chấp thuận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà PJICO có trách nhiệm phải bồi thường trong trường hợp có sự kiện bảo hiểm xảy ra tương ứng với từng Phần tham gia bảo hiểm, cụ thể:

Phần I (Ngôi nhà được bảo hiểm) Số tiền tối đa mà PJICO có trách nhiệm bồi thường cho NĐBH đối với Ngôi nhà khi có sự kiện bảo hiểm phát sinh trong thời hạn bảo hiểm.
Phần II (Tài sản bên trong) Số tiền tối đa mà PJICO có trách nhiệm bồi thường cho NĐBH có sự kiện bảo hiểm phát sinh trong thời hạn bảo hiểm đối với từng đồ vật bên trong.
Phần III (Chi phí mở rộng cho việc đi thuê nhà sau tổn thất): Số tiền tối đa mà PJICO có trách nhiệm bồi thường cho NĐBH khi xảy ra khiếu nại hoặc một chuỗi các khiếu nại phát sinh từ một sự kiện được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm như được quy định tại Giấy chứng nhận.

 1. Mức khấu trừ: Là số tiền mà NĐBH phải tự chịu đối với mỗi tổn thất hoặc chuỗi tổn thất phát sinh từ một sự kiện bảo hiểm tài sản căn hộ chung cư thế nào.

PHẦN 1.ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

 1. PHẦN 1: NGÔI NHÀ ĐƯỢC BẢO HIỂM

Ngôi nhà được bảo hiểm tài sản căn hộ chung cư thế nào trong phạm vi Đơn bảo hiểm tài sản căn hộ chung cư thế nào này phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể tùy theo một trong hai loại hình sau:

 1. NHÀ CHUNG CƯ với các điều kiện:

 1. Chiều cao từ 5 tầng trở lên;

 2. Thời gian kể từ khi hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng không quá 25 năm cho đến ngày đơn bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

 1. NHÀ LIỀN KỀ, BIỆT THỰ với các điều kiện:

 1. Đường vào nhà rộng tối thiểu 4 m hoặc đảm bảo được sự tiếp cận của phương tiện cứu hỏa trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ;

 2. Thời gian kể từ khi hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng không quá 25 năm cho đến ngày đơn bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

 1. PHẦN 2: TÀI SẢN BÊN TRONG

 1. Là toàn bộ tài sản nằm trong khu vực ngôi nhà thuộc địa điểm bảo hiểm được ghi trên GCNBH.

 2. Tài sản phải thuộc sở hữu hoặc thuộc quyền trông coi quản lý của NĐBH và không bị loại trừ theo Khoản 4.1 dưới đây.

 1. PHẦN 3: CHI PHÍ MỞ RỘNG CHO VIỆC THUÊ NHÀ SAU TỔN THẤT.

Mở rộng bồi thường cho NĐBH tổn thất tiền thuê nhà mà NĐBH phải chi trả trong một khoảng thời gian cần thiết để khôi phục lại ngôi nhà bị tổn thất
PHẦN 2.PHẠM VI BẢO HIỂM

 1. RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

PJICO sẽ bồi thường cho NĐBH những tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm gây ra bởi:

 1. RỦI RO A – HỎA HOẠN, SÉT, NỔ

HỎA HOẠN (do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ:

 1. Động đất, núi lửa hoặc các biến động thiên nhiên khác

 2. Tổn hại do:

 1. tài sản tự lên men, tỏa nhiệt hoặc tự cháy, hoặc

 2. tài sản bị đốt cháy theo lệnh của cơ quan công quyền;

 3. cháy do lửa ngầm dưới đất;

 1. Tổn hại gây ra bởi hoặc do hậu quả của việc cháy rừng, cây bụi, đồng cỏ, hoang mạc hoặc rừng nhiệt đới hoặc đốt dọn đất dù ngẫu nhiên hay không.

SÉT ĐÁNH
Chỉ bồi thường cho tổn hại cho tài sản được bảo hiểm do sét đánh trực tiếp (làm thay đổi hình dạng hoặc bốc cháy).
NỔ
Thiệt hại xảy ra đối với các trang thiết bị sử dụng duy nhất cho mục đích sinh hoạt nhưng loại trừ những thiệt hại gây ra do động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên.

 1. RỦI RO H - GIÔNG, BÃO, LŨ LỤT (BAO GỒM NƯỚC BIỂN TRÀN).

PJICO bồi thường các thiệt hại xảy ra do GIÔNG, BÃO, LŨ LỤT (BAO GỒM NƯỚC BIỂN TRÀN) nhưng loại trừ:

 1. tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất;

 2. tổn thất hoặc thiệt hại đối với ngôi nhà trong quá trình xây dựng, xây dựng lại hoặc sửa chữa (trừ khi các cửa ra vào, cửa sổ và các cửa khác đã hoàn thiện để ngăn chặn được các rủi ro này), mái hiên, rèm che, biển hiệu, ti vi và ăng ten đặt ngoài trời, các thiết bị hàng không, cột ăng ten và tháp ngoài trời hoặc các máy móc trang thiết bị ngoài trời bao gồm cả cổng và hàng rào.

  1. RỦI RO I - VỠ HOẶC TRÀN NƯỚC TỪ CÁC BỂ CHỨA NƯỚC, THIẾT BỊ CHỨA NƯỚC HOẶC ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC.

Phạm vi mở rộng này bồi thường cho các thiệt hại tài sản do vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước, nhưng loại trừ:

 1. Đối với Ngôi nhà, tổn thất hoặc thiệt hại:

 1. xảy ra khi Ngôi nhà chưa được trang bị các thiết bị liên quan;

 2. gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất;

 1. Đối với Tài sản bên trong:        

Thiệt hại gây ra cho chính các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước.

 1. RỦI RO J - VA CHẠM VỚI NGÔI NHÀ.

Phạm vi bảo hiểm này mở rộng các thiệt hại do VA CHẠM VỚI NGÔI NHÀ bởi các phương tiện đường bộ hoặc gia súc không thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của NĐBH hay bất kỳ thành viên gia đình nào sống cùng với NĐBH.

 1. RỦI RO TRỘM CƯỚP.

Phạm vi này mở rộng các thiệt hại cho tài sản và ngôi nhà do trộm cướp với điều kiện CÓ DẤU HIỆU SỬ DỤNG VŨ LỰC VÀ ĐỘT NHẬP VÀO HOẶC TẨU THOÁT KHỎI NGÔI NHÀ, hoặc cố gắng đột nhập vào hoặc tẩu thoát khỏi Ngôi nhà.
 
Căn hộ chung cư cao cấp ở Sài Gòn bốc cháy ngùn ngụt


Khói lửa bốc ra ngùn ngụt kèm chuông báo động liên hồi khiến hàng trăm cư dân chung cư cao cấp ở quận 2 náo loạn.
Sáng 5/5, nhiều người đi dạo trong khuôn viên chung cư The Vista, phường An Phú, quận 2 thấy khói lửa bốc ra nghi ngút từ một căn hộ ở tầng 20, block 5. Chuông báo động sau đó vang lên liên hồi. Khi đó căn hộ đóng cửa, không có người bên trong.
 
Do cuối tuần, nhiều gia đình ở nhà đã ôm đồ đạc, con cái chạy thang bộ xuống đất thoát thân. Đội chữa cháy tại chỗ dùng bình chữa cháy mini tìm cách dập lửa.
Cảnh sát PCCC quận 2 điều xe thang cùng nhiều lính cứu hỏa đến hiện trường, dập đám cháy ít phút sau đó. Hỏa hoạn không gây thương vong nhưng nhiều tài sản bên trong căn hộ bị thiêu rụi.
 
"Ban đầu khói bốc ra thôi, sau đó lửa phực ra kèm khói đen ghê lắm. Lửa dập rồi nhưng chúng tôi chưa ai dám lên lại nhà vì sợ", một cư dân nói.
 
Chung cư The Vista có 28 tầng, 5 block. Đây là chung cư cao cấp nằm ở cửa ngõ vào TP HCM.
 
Cháy căn hộ ở Sài Gòn, người dân đập cửa gọi nhau bỏ chạy
Lửa bao trùm căn hộ tầng 11 chung cư The Eratown nhưng chuông báo cháy của tòa nhà không reo khiến cư dân phải báo động cho nhau.

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666