Bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho

Bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

1. Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.
2. Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong kho.
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
4. Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.
5. Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc các bằng chứng chứng minh tổn thất.
Bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho

Bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho

6. Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bồi thường

1. Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
2. Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường

Tài sản phải tham gia bảo hiểm hàng hóa trong kho

Tài sản phải tham gia bảo hiểm hàng hóa trong kho gồm:

1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;

2. Máy móc thiết bị;

3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.

Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong kho.
1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.
2. Bên mua bảo hiểm là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và được ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa trong kho.
3. Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.
4. Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh nhưng loại trừ:
a) Tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hay hư hại do nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị mà áp suất bên trong tạo ra hoàn toàn do hơi nước tạo ra bị nổ (chứ không phải do bắt cháy từ nguồn nổ) nếu nồi hơi và những máy móc thiết bị đó thuộc quyền sở hữu hay điều khiển của bên mua bảo hiểm hàng hóa trong kho.
b) Bình chứa, máy móc hay thiết bị hoặc chất liệu bên trong các dụng cụ đó bị hư hại hay phá huỷ do nổ các chất liệu đó (điểm loại trừ này không áp dụng trong trường hợp bảo hiểm cháy, nổ xăng dầu).
5. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ là các cơ sở được quy định
6. Mức khấu trừ là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm hàng hóa trong kho

1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm hàng hóa trong kho tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:
a. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.
b. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm
PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất
Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:

  1. tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm.

  2. bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong kho.

hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO.
 

BẢO HIỂM DƯỚI GIÁ TRỊ

 
Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm.
 

MỨC khẤU TRỪ

 
Bộ hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong kho này không bồi thường cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ qui định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi và mọi tổn thất xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản, qui định khác của Quy tắc bảo hiểm hàng hóa trong kho này.
Người được bảo hiểm cam kết rằng, trong suốt thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm này, sẽ không có bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ đã ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong kho

Cháy kinh hoàng nhà kho ở ven Sài Gòn
(CAO) Ngọn lửa bốc lên từ kho chứa các nhiên liệu, hóa chất dễ cháy kèm theo gió khiến cho công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn, sau hơn 2 giờ đồng hồ cảnh sát vẫn đang vật lộn với đám cháy.
Tới hơn 22 giờ 30 khuya 24-3, nhiều đơn vị Cảnh sát PCCC của công an TP.HCM vẫn đang tiến hành dập lửa tại một nhà kho trên địa bàn xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.
Trước đó khoảng 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa bốc lên bên trong nhà kho chứa dầu, keo, chai trét xuồng rộng hàng ngàn mét vuông trên đường Tiền Lân 13 (ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm).
 
Chỉ trong ít phút, cột khói đã bốc cao hàng chục mét khiến cả khu nhà kho đổ sập.
172 cảnh sát chữa cháy nhà kho ở ven Sài Gòn trong đêm
 
Yêu cầu chủ nhà kho bồi thường vụ cháy hồ sơ xe buýt ở Sài Gòn
 
Sau khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM sẽ yêu cầu chủ nhà kho phải bồi thường theo hợp đồng.
Ngày 6/5, ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, cho biết trung tâm đã làm việc với cơ quan chức năng để thống kê thiệt hại trong vụ cháy nhà kho lưu trữ hồ sơ ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.
 
Các hồ sơ bị cháy nhiều nhất là lệnh vận chuyển, sau đó là các công văn đi, công văn đến được lưu trữ theo quy định. Ông Trung thông tin lệnh vận chuyển vẫn còn lưu một bản ở các đơn vị hoạt động xe buýt nên khi cần vẫn có thể trích lục.
Xưởng dầu ven Sài Gòn cháy ngùn ngụt nhiều giờ
Hàng trăm lính cứu hoả đang tập trung dập lửa trong công ty tại huyện Hóc Môn nhưng gần 3 tiếng vẫn chưa thuyên giảm.
20h ngày 24/3, khói lửa bất ngờ bốc lên ngùn ngụt ở kho chứa dầu ngành sơn của Công ty Minh Chương trên đường Bùi Văn Thủ, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Đám cháy nhanh chóng bao trùm cả khu vực rộng lớn, khói dựng thành cột cao hàng trăm mét, sáng rực góc trời.
 
Lửa thiêu rụi nhiều xe, tài sản bên trong công ty. Vài nhà dân gần đó được sơ tán ra ngoài. Điện cả khu vực bị cắt.

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666