Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu tphcm

Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu tphcm

Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu tphcm 

Trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ khi hàng hoá được bảo hiểm được xếp lên phương tiện chuyên chở tại địa điểm xuất phát ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa để bắt đầu vận chuyển tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc hiệu lực vào lúc hàng hoá được bốc dỡ khỏi phương tiện vận tải tại nơi đến ghi trong hợp đồng bảo hiểm
  1. Khi có nhu cầu bảo hiểm, người có nhu cầu phải làm giấy yêu cầu trong đó ghi rõ các điều khoản sau đây:
  • Tên người bảo hiểm
  • Tên hàng hóa, loại bao bì, cách đóng gói và ký, mã hiệu của hàng hoá được bảo hiểm
  • Trọng lượng hay số lượng hàng hoá và giá trị hàng hoá được bảo hiểm.
  • Hànhtrình vận chuyển (nơi đi, nơi đến và nơi chuyển tải (nếu có))
  • Tên chủ phương tiện, loại phương tiện và số đăng ký của các phương tiện vận tải đó.
Ngày, tháng phương tiện  vận tải khởi hành và dự kiến đến.
  1. Người bảo hiểm hàng hóa sẽ căn cứ vào giấy yêu cầu bảo hiểm để cấp “Đơn bảo hiểm”.
  2. Người được bảo hiểm phải thanh toán phí bảo hiểm cho Người bảo hiểm ngay khi nhận đơn bảo hiểm hay Đơn bảo hiểm, trừ khi có thoả thuận khác. Trong mọi trường hợp khi hàng đã về an toàn mà Người được bảo hiểm chưa nộp phí, thì mặc nhiên khoản phí bảo hiểm chưa nộp sẽ chuyển thành khoản nợ của người được bảo hiểm đối với Người bảo hiểm.
  3. Nếu sau khi Hợp đồng bảo hiểm được ký kết mà có bất kỳ sự thay đổi nào về những thông tin đã cung cấp liên quan đến lô hàng được bảo hiểm thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Người bảo hiểm biết những thay đổi đó ngay khi họ biết sự thay đổi đó.
Khi nhận được thông báo này, người bảo hiểm sẽ cấp giấy sửa đổi, bổ xung và có thể yêu cầu Người được bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm.
Số tiền bảo hiểm của hàng hoá được bảo hiểm phải là giá trị của hàng hoá do Người được bảo hiểm kê khai phù hợp với giá thị trường
Nếu Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu không khai báo được số tiền bảo hiểm thì có thể áp dụng cách tính giá trị bảo hiểm như sau:
Giá trị bảo hiểm bao gồm giá tiền hàng ghi trên hoá đơn cộng chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm
TÍNH PHÍ BẢO HIỂM:
Cách tính phí:
Tính phí bảo hiểm hàng vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam.
Ví dụ 1: Một Công ty A yêu cầu PJICO bảo hiểm cho lô bột mì với tổng giá trị lô hàng là 500,000USD. Hàng được vận chuyển bằng tàu hoả và lô hàng được bảo hiểm xuất phát từ kho cảng Hải
Phòng đến kho cảng Thành phố Hồ Chí Minh. Phí bảo hiểm được tính như sau:
Phí bảo hiểm = (0,14% + 0,03%) x  500,000USD = 850 USD
Trong đó : Phí chính = 0,14
                  Phí luồng = 0,03
Tính phí bảo hiểm hàng nhập:
Thông thường, tổng số tiền bảo hiểm được tính theo công thức:
                                    C +F                Trong đó:
                CIF =                                                              C  : là trị giá hàng hoá.
                                    1 -R                                               F    : là cước phí vận tải.
                                                                                       R      : là tỷ lệ phí bảo hiểm.
            Trong đó:   I  : là phí bảo hiểm.
CIF : là giá trị hàng hoá bao gồm cả giá trị hàng, cước phí và phí BH
R  : là tỷ lệ Phí chính + tỷ lệ phí phụ (nếu có)
Tính phí hàng xuất:  Cách tính tương tự như tính hàng nhập
Tính phí hàng vận chuyển nội địa : Cách tính tương tự như tính hàng nhập. 
 
 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng

 


Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu tphcm,Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu tphcm,Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu tphcm,Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu tphcm,Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu tphcm,Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu tphcm,Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu tphcm,Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu tphcm,Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu tphcm,Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu tphcm,Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu tphcm,Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu tphcm,Giá bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu tphcm
 
Loading...
Hotline: 0932 377 138