Bảo hiểm cháy nổ kho hóa chất ở tphcm

Bảo hiểm cháy nổ kho hóa chất ở tphcm

Nhận tư vấn bảo hiểm cháy nổ kho hóa chất ở tphcm cũng như trên khắp lãnh thổ việt nam. Liên hệ 0932377138 để được tư vấn báo giá nhanh nhất.

Tài sản phải tham gia Bảo hiểm cháy nổ kho hóa chất ở tphcm gồm:

1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;

2. Máy móc thiết bị;

3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.

Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.

Giải thích từ ngữ

các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.
2. Bên mua bảo hiểm là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và được ghi tên trong Giấy chứng nhận Bảo hiểm cháy nổ kho hóa chất ở tphcm.
3. Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.
4. Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh nhưng loại trừ:
Bảo hiểm cháy nổ kho hóa chất ở tphcm

Bảo hiểm cháy nổ kho hóa chất ở tphcm
a) Tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hay hư hại do nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị mà áp suất bên trong tạo ra hoàn toàn do hơi nước tạo ra bị nổ (chứ không phải do bắt cháy từ nguồn nổ) nếu nồi hơi và những máy móc thiết bị đó thuộc quyền sở hữu hay điều khiển của bên mua Bảo hiểm cháy nổ kho hóa chất ở tphcm.
b) Bình chứa, máy móc hay thiết bị hoặc chất liệu bên trong các dụng cụ đó bị hư hại hay phá huỷ do nổ các chất liệu đó (điểm loại trừ này không áp dụng trong trường hợp bảo hiểm cháy, nổ xăng dầu).
5. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ là các cơ sở được quy định
6. Mức khấu trừ là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm.
 

Số tiền bảo hiểm

1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia Bảo hiểm cháy nổ kho hóa chất ở tphcm.
2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:
a. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.
b. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm
Quyền của bên mua bảo hiểm
1. Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
2. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin có liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
3. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.
4. Thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về những nội dung của Hợp đồng bảo hiểm nhưng không trái với các quy định của pháp luật.
5. Được hạch toán chi phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc được tính vào kinh phí do ngân sách nhà nước cấp đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.
6. Khởi kiện dân sự đối với doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện không đúng quy định tại Hợp đồng bảo hiểm và pháp luật có liên quan.

Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

1. Tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.
2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy quy định
3. Khi yêu cầu bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.
4. Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong Hợp đồng bảo hiểm và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
5. Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về những yếu tố làm thay đổi mức độ rủi ro để điều chỉnh điều kiện và mức phí Bảo hiểm cháy nổ kho hóa chất ở tphcm.
6. Hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
7. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ:
a) Tuân thủ các quy định về báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy quy định
b) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết chậm nhất không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.
c) Trường hợp thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do người thứ ba gây ra, bên mua bảo hiểm có trách nhiệm báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm và làm các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại của doanh nghiệp bảo hiểm, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm đòi người thứ ba. Trường hợp thiệt hại do người có hành động cố ý gây ra, bên mua bảo hiểm phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra biết.
d) Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm những thông tin cần thiết, gửi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn ngắn nhất các hóa đơn, chứng từ chứng minh thiệt hại cùng với bản kê khai thiệt hại. Doanh nghiệp Bảo hiểm cháy nổ kho hóa chất ở tphcm có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm xuất trình sổ tài sản và chứng từ kế toán để kiểm tra.
8. Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp bên mua bảo hiểm vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tuỳ theo mức độ lỗi của bên mua bảo hiểm

Cháy nổ kho hóa chất, 17 chiến sĩ PCCC bị thương
Khoảng 23 giờ tối 6-5, tại khu vực tổ 4, xã Hoà Châu (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ cháy kho hoá chất lớn. Lực lượng CS PCCC Công an tp Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng đến dập cháy.
Tuy nhiên, đo đám cháy quá lớn và đây là kho hoá chất nên ngọn lửa đã làm một số bình hoá chất phát nổ. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến 17 cán bộ chiến sĩ bị thương, ít nhất 13 chiến sĩ đang nhập viện điều trị vì bỏng, gãy chân tay.... Trong đó, chiến sĩ Trương Văn Phúc bị thương khá nặng.
Được biết đây là kho hóa chất dùng để điều chế sơn. Hiện Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã bỏ dở một cuộc họp quan trọng để đến BV Đà Nẵng thăm hỏi các chiến sĩ bị thương.
 
Cháy 2 giờ tại công ty hóa chất, thiệt hại 9 tỉ đồng
 
(NLĐO) - Đến khoảng 13 giờ 20 phút, vụ cháy kho hóa chất, sơn ở Đà Nẵng đã cơ bản được khống chế. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 9 tỉ đồng
Ông Ngô Quang Hòa, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thành Hoàng Châu (đường Kinh Dương Vương, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người do các công nhân đã kịp tháo chạy ra ngoài. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy có tổng cộng 14 người đang làm việc trong tòa nhà.
Ông Hòa cho hay công ty vừa nhập hàng mới về tại kho gồm các loại sơn, keo, gỗ,… Diện tích kho hàng bị cháy là 1. 000 m2, ước tính thiệt hại ban đầu về hàng hóa khoảng hơn 9 tỉ đồng. Theo ông Hòa, đây là lần đầu tiên công ty gặp tai nạn cháy nổ sau 9 năm thành lập và hoạt động.
Đám cháy bùng phát lúc 11 giờ 20, ngày 15-7. Thời điểm xảy ra vụ cháy, các công nhân đang làm việc tại đây nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ kho chứa hàng. Được biết, trụ sở của Công ty TNHH MTV Thành Hoàng Châu gồm cả văn phòng và kho chứa hàng như sơn, hóa chất, keo
Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều động 20 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường để tham gia dập lửa. Do bên trong kho chứa toàn thùng sơn dễ cháy nên đám cháy mỗi ngày càng bùng phát mạnh kèm theo nổ liên tục khiến nhiều người hoảng loạn
Hơn 1 giờ sau đám cháy xảy ra, do sợ đám cháy bùng phát mạnh và nổ lớn nên lực lượng chức năng đã chỉ đạo cho những nhà dân xung quanh di dời tài sản ra bên ngoài và cử cán bộ công an phường bảo vệ.
ực lượng chữa cháy đã dùng xe thang đưa nước lên trên cao để khống chế ngọn lửa đang bao trùm tòa nhà. Đồng thời, các chiến sĩ chữa cháy cũng đục tường phía sau để tiếp cận đám cháy.
 
Đến 13 giờ 20 phút, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Lúc này, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục bơm nước vào bên trong để hạ nhiệt cho toàn bộ tòa nhà. Sau vụ cháy, trụ sở công ty cùng kho chứa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn.

 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666