Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm

Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm

 
Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm

QUY TẮC BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 643/2014/QĐ/TSC/TGĐ ngày 1/08/2014 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex)
 
 
TRÊN CƠ SỞ Người được bảo hiểm  có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm kèm theo đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi là “PJICO”) bằng cách kê khai Giấy yêu cầu bảo hiểm và các Kê khai khác được xem là cơ sở và là bộ phận đính kèm của bộ hợp đồng bảo hiểm đồng thời Người được bảo hiểm đã thực hiện thanh toán phí theo đúng thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc thông báo thu phí, gia hạn nợ phí.
QUY TẮC BẢO HIỂM NÀY XÁC NHẬN rằng PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với mọi tổn thất hay thiệt hại xảy ra trong suốt Thời hạn bảo hiểm theo đúng các điều kiện, điều khoản được nêu dưới đây hoặc được sửa đổi bổ sung sau này (sau đây gọi chung là các Điều kiện điều khoản của Quy tắc bảo hiểm).
 
CHƯƠNG I - PHẠM VI BẢO HIỂM
 
PHẦN I - TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI NGÔI NHÀ
PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại đối với Ngôi nhà gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm.
PJICO có thể lựa chọn phương án sửa chữa, khôi phục hoặc thay thế bất kỳ tài sản bị tổn thất, thiệt hại hoặc bồi thường bằng tiền cho giá trị tổn thất hoặc thiệt hại.
Với điều kiện là theo Phần I, Ngôi nhà được hiểu là không bao gồm:
 1. tài sản không thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tài sản đó;
 2. tài sản mà giá trị đã được bao gồm trong Tổng số tiền bảo hiểm của phần Tài sản bên trong.
Trừ khi được quy định cụ thể, Ngôi nhà do Người được bảo hiểm kê khai phải được xây bằng gạch, đá hoặc xi măng và được lợp mái bằng xi măng, đá, ngói, kim loại, amiăng hoặc hợp chất của amiăng và các thành phần vô cơ không cháy khác.
 
CƠ SỞ BẢO HIỂM
Nếu tại thời điểm xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại được xem xét bồi thường theo quy định tại Phần I, giá trị của Ngôi nhà lớn hơn Số tiền bảo hiểm thì Người được bảo hiểm sẽ được xem là tự bảo hiểm cho phần chênh lệch giá trị đó và sẽ tự gánh chịu một phần tổn thất hoặc thiệt hại theo tỷ lệ bảo hiểm dưới giá trị tương ứng. Điều kiện này được áp dụng riêng rẽ cho từng đồ vật của Ngôi nhà.
 
CHƯƠNG I: CÁC ĐỊNH NGHĨA
 
Theo điều khoản này, các cụm từ và từ dưới đây được hiểu như sau:
 1. “PJICO” là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex hoặc các Công ty thành viên, Phòng đại diện được PJICO ủy quyền.
 2. “Rủi ro” là khả năng xảy ra tổn thất.
 3. “Rủi ro được bảo hiểm” là rủi ro được chấp nhận bảo hiểm và được nêu trong giấy chứng nhận bảo hiểm
 4. “Cháy” là phản ứng hoá học có toả nhiệt và phát ra ánh sáng
 5. “Hỏa hoạn” là cháy xảy ra không kiểm soát được ngoài nguồn lửa chuyên dùng và gây thiệt hại cho tài sản và/hoặc người xung quanh.
 6. “Tài sản được bảo hiểm” là tất cả các tài sản bao gồm Ngôi nhà và/hoặc tài sản bên trong được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc được kê khai trong Bảng danh mục tài sản đính kèm.
 7. “Người được bảo hiểm”: là Chủ sở hữu, Người thuê, Người được giao quản lý trông coi, sử dụng tài sản được bảo hiểm được nêu cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 8. “Ngôi nhà” là công trình xây dựng bằng gạch, đá, bêtông, mái ngói, tôn, Fibro, hoặc bê tông, bao gồm cả trang thiết bị nội thất cố định, nhà phụ, cổng, hàng rào, làm nơi cư trú và/hoặc văn phòng và/hoặc kinh doanh hộ gia đình, có địa chỉ trên lãnh thổ Việt Nam và được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 9. “Tài sản bên trong” là tất cả các đồ đạc, dụng cụ gia đình và các tài sản khác đặt bên trong ngôi nhà, được nêu cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Bảng danh mục tài sản thuộc quyền sở hữu của Người được bảo hiểm hay Người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm trông coi, kiểm soát và bảo quản bao gồm cả máy móc, thiết bị lắp đặt cố định hay không cố định, và/hoặc điện thoại, các thiết bị sử dụng khí đốt, điện nhưng không bao gồm:
Tiền( tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư bảo lãnh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách, giấy tờ các loại, vàng bạc, kim loại quý, đá quý, đồ trang sức, gia bảo, đồ cổ, đồ thờ cúng, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, vật sống, vật nuôi, trừ khi những tài sản này được Bảo Minh chấp thuận bằng văn bản.
 1. “Chi phí dọn dẹp hiện trường” là chi phí cần thiết để di chuyển, dọn dẹp các mảnh đổ vỡ của tài sản được bảo hiểm bị tổn hại, gây ra bởi rủi ro được bảo hiểm và được nêu cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm theo kê khai của người được bảo hiểm.
 2. “Số tiền bảo hiểm” là trị giá tài sản được bảo hiểm, được kê khai trong Giấy yêu cầu bảo hiểm và/hoặc trên Bảng danh mục tài sản và được PJICO chấp thuận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm là trách nhiệm tối đa của PJICO trên tổng số cũng như trên từng hạng mục bảo hiểm.
 3. “Phí bảo hiểm” là khoản tiền mà Người được bảo hiểm phải trả cho PJICO để được bồi thường trong trường hợp tổn hại tài sản do rủi ro được bảo hiểm gây ra.
 4. “Mức miễn thường có khấu trừ” là số tiền được ấn định trên đơn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải tự gánh chịu trong mỗi và mọi vụ tổn thất.
 5. “Thiệt hại hậu quả” nghĩa là các thiệt hại tài chính đối với Người được bảo hiểm phát sinh từ hậu quả của sự cố được bảo hiểm.
 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng

Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm,Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm,Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm,Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm,Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm,Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm,Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm,Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm,Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm,Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm,Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm,Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm,Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm,Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm,Bảo hiểm nhà tư nhân ở tphcm


 
Loading...
Hotline: 0932 377 138