bảo hiểm tòa nhà cao tầng 2020

bảo hiểm tòa nhà cao tầng 2020

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất
Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:
bảo hiểm tòa nhà cao tầng 2020

bảo hiểm tòa nhà cao tầng 2020

  1. tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm tòa nhà cao tầng 2020.
  2. bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm tòa nhà cao tầng 2020.
hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO.
 

BẢO HIỂM DƯỚI GIÁ TRỊ

 
Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm tòa nhà cao tầng 2020.
 

MỨC khẤU TRỪ

 
Bộ hợp đồng bảo hiểm tòa nhà cao tầng 2020 này không bồi thường cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ qui định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi và mọi tổn thất xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản, qui định khác của Quy tắc bảo hiểm này.
Người được bảo hiểm cam kết rằng, trong suốt thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm này, sẽ không có bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ đã ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm tòa nhà cao tầng 2020
 
Hàng ngàn nhà cao tầng tiềm ẩn nguy cơ hoả hoạn
Sự ra đời của những công trình cao tầng đã thay đổi bộ mặt và cải thiện đáng kể chất lượng sống của dư dân tại các thành phố lớn. Thế nhưng, trên thực tế hiện nay, tại không ít các tòa nhà cao tầng trên khắp cả nước đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn đáng báo động
Hiểm họa rình rập ở khắp mọi nơi
Trong những năm gần đây, sự xuất hiện các tòa nhà cao tầng đã làm thay đổi hẳn bộ mặt và đời sống kiến trúc đô thị của các thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, tình trạng hỏa hoạn tại các chung cư cao tầng ở Việt Nam đã không ít lần xảy ra, gióng hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).
Hiện nay, hầu hết hệ thống tầng hầm tại các khu nhà cao tầng đều được tận dụng làm khu vực để xe, kho hay lắp đặt các bốt điện, dàn tản nhiệt điều hòa, hệ thống đường dẫn gas… Đây đều là những nơi chứa các chất dễ cháy như: xăng xe, dầu máy, gas… Chính vì vậy, chỉ cần sơ suất xảy ra chập điện hay có lửa, ngay lập tức sẽ làm bùng phát đám cháy, thậm chí gây nổ lớn.
Đồng thời, tại các tòa nhà cao tầng phục vụ mục đích làm tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, đa phần diện tích mặt sàn được sử dụng hết công suất để kinh doanh. Tình trạng này dẫn đến quá tải các hệ thống điện, điều hòa trung tâm và cũng chính là nguyên nhân tiềm tàng
Một nguyên nhân cháy nổ khác cũng có thể kể đến là do nguồn nhiệt trong quá trình thi công, hàn cắt kim loại. Như đã biết trong những năm qua, nhiều vụ cháy lớn trên khắp cả nước bắt nguồn từ hàn cắt kim loại mà ra. Chỉ cần một bất cẩn nhỏ cũng có thể làm bùng phát cháy lớn. bảo hiểm tòa nhà cao tầng , bảo hiểm tòa nhà cao tầng ,bảo hiểm tòa nhà cao tầng ,bảo hiểm tòa nhà cao tầng ,bảo hiểm tòa nhà cao tầng ,bảo hiểm tòa nhà cao tầng ,bảo hiểm tòa nhà cao tầng ,bảo hiểm tòa nhà cao tầng 
CHẤM DỨT HIỆU LỰC BẢO HIỂM
Hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm này có thể được chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của  Người được bảo hiểm. Trong trường hợp đó,  PJICO sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm được tính trên cơ sở tỷ lệ phí ngắn hạn theo thông lệ cho thời gian GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực. PJICO cũng có thể quyết định chấm dứt hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết về việc chấm dứt và có trách nhiệm hoàn trả một phần phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian từ ngày thông báo chấm dứt cho đến ngày kết thúc hiệu lực bảo hiểm ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm.
MẤT QUYỀN LỢI
Tất cả quyền lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm tòa nhà cao tầng 2020 này sẽ bị mặc nhiên hủy bỏ:
  1. Nếu bất kỳ khiếu nại nào theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này có sự man trá về bất kỳ khía cạnh nào hoặc có bất kỳ sự khai báo sai được tạo dựng lên hay được dùng để hỗ trợ cho khiếu nại đó, hoặc Người được bảo hiểm hay người đại diện cho Người được bảo hiểm sử dụng phương tiện hay thủ đoạn gian lận nhằm trục lợi qua Bộ hợp đồng bảo hiểm này;
hoặc
  1. Nếu bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra và bị khước từ mà không có kiện cáo hoặc tố tụng trong vòng 3 tháng kể từ khi có sự khước từ đó, hoặc (trong trường hợp phải đưa ra trọng tài theo Điều 7 của Quy tắc bảo hiểm tòa nhà này) trong vòng 3 tháng kể từ khi trọng tài hoặc trọng tài chung đưa ra phán quyết.
THẾ QUYỀN BỒI THƯỜNG
Bất kỳ người khiếu nại nào theo Quy tắc bảo hiểm tòa nhà cao tầng 2020, bằng chi phí của PJICO, phải tiến hành, đồng ý tiến hành và cho phép tiến hành mọi hành động và công việc cần thiết hoặc do PJICO yêu cầu một cách hợp lý nhằm thực thi bất kỳ quyền hạn và biện pháp nào, hoặc nhằm có được sự đền bù hay bồi thường từ những bên thứ ba mà PJICO có quyền hoặc phải được thế quyền thụ hưởng sau khi PJICO thanh toán hay sửa chữa tổn thất theo Quy tắc bảo hiểm này. Tuy nhiên, các công việc đó có thể được tiến hành hay được yêu cầu tiến hành trước hay sau khi PJICO bồi thường cho Người được bảo hiểm.
ĐÓNG GÓP BỒI THƯỜNG
Nếu vào thời điểm tài sản được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm tòa nhà cao tầng 2020 này bị tổn thất hoặc thiệt hại, có bất kỳ một hay nhiều Đơn bảo hiểm nào khác đang có hiệu lực do Người Được Bảo Hiểm hoặc bất kỳ người nào khác thu xếp cùng bảo hiểm cho toàn bộ hay một phần của tổn thất đó hoặc cho cùng tài sản, khi đó PJICO sẽ không có trách nhiệm đóng góp hay bồi thường nhiều hơn phần tổn thất được tính theo tỷ lệ tương ứng của mình đối với tổn thất hay thiệt hại đó

1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;

2. Máy móc thiết bị;

3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.

Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm tòa nhà

Số tiền bảo hiểm

1. Số tiền bảo hiểm tòa nhà là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm tòa nhà.
2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:
a. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.
b. Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm. 

Giám định tổn thất

1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm tòa nhà, doanh nghiệp bảo hiểm tòa nhà hoặc tổ chức được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền sẽ tiến hành giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.
2. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm không thống nhất về nguyên nhân và mức độ tổn thất thì có thể trưng cầu giám định độc lập. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi bên mua bảo hiểm cư trú chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

1. Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.
2. Hợp đồng bảo hiểm tòa nhà.
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
4. Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.
5. Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc các bằng chứng chứng minh tổn thất.
6. Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại

 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666