Bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu

Bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu

Bảo hiểm này nhận bảo hiểm mức trách nhiệm bồi thường từ 100 triệu trở lên chúng tôi áp dụng theo đơn của hiệp hội bảo hiểm Cologne Re.
Yêu cầu đọc kỹ đơn bảo hiểm này và xem xét xem đơn bảo hiểm này có đáp ứng yêu cầu của bạn hay không
Đơn bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu này, bản phụ và bất kỳ bản ghi nhớ nào của đơn bảo hiểm sẽ được coi như một tài liệu và bất kỳ từ ngữ hay thuật ngữ nào có giải nghĩa đặc biệt kèm theo thì từ ngữ ấy hay thuật ngữ ấy luôn luôn mang ý nghĩa đó dù nó xuất hiện bất kỳ chỗ nào.
Người yêu cầu bảo hiểm và PJICO chấp thuận
 1. Giấy yêu cầu bảo hiểm là một bộ phận cấu thành không thể tách rời và là cơ sở của hợp đồng này.
 2. Người yêu cầu bảo hiểm sẽ đóng phí bảo hiểm.
 3. PJICO nhận bảo hiểm theo các điều khoản của đơn bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu này.
 4. Dưới đây là điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ trách nhiệm nào của PJICO:
 1. Người yêu cầu bảo hiểm hay Người được bảo hiểm phải thực hiện và tuân thủ đầy đủ mọi điều khoản của đơn bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu này.
 2. Sự trung thực của giấy yêu cầu bảo hiểm .
Với điều kiện là đơn bảo hiểm này sẽ không có hiệu lực nếu như đơn bảo hiểm chưa được người có thẩm quyền ký tắt.
Để làm bằng chứng, đơn bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu này đã được ký theo sự chuẩn y của Ban Giám đốc.
 
I. PHẠM VI BẢO HIỂM
Nếu trong thời gian có hiệu lực của thời hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm bị thương tổn thân thể bất ngờ mà thương tổn này độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác, dẫn đến thương tật có khả năng gây tử vong trong vòng hai năm hay làm phát sinh các chi phí y tế và vì thế dẫn đến khiếu nại về số tiền bảo hiểm thì PJICO sẽ trả số tiền bảo hiểm hợp lý cho người yêu cầu bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG LOẠI TRỪ
 
 1. Lặn dưới nước có sử dụng thiết bị lặn
 2. Môn thể thao bay lượn.
 3. Môn bóng ngựa
 4. Đấm bốc
 5. Săn bắn
 6. Bóng ném
 7. Leo núi
 8. Môn bóng gôn
 9. Đua thuyền máy
 10. Các hoạt động trên không, loại trừ đi lại bằng đường hàng không
 11. Hốc-kêy trên băng
 12. Cuộc đua các loại
 13. Bóng đá
 14. Đua mô tô
 15. Đua ngựa vượt rào
 16. Sử dụng mô tô, xe máy
 17. Môn nhào lộn trên không
 18. Nhảy dù
 19. Sử dụng máy móc làm mộc
 20. Lướt ván và ảo thuật
 21. Các môn thể thao mùa đông
 22. Đấu vật
 23. Bơi thuyền buồm cách xa bờ biển 5km

 
III. CÁC ĐIỀU KIỆN LOẠI TRỪ
PJICO không chịu trách nhiệm đối với:
1. Thương tổn thân thể
a) Bị:
 • Trong khi Người được bảo hiểm đang tham gia vào (hay đang luyện tập hay tham gia huấn luyện đặc biệt vào) bất kỳ các hoạt động nào loại trừ nào được liệt kê ở trên.
 • Bởi bất kỳ người nào trước khi người ấy đạt tới hạn độ tuổi thấp (18 tuổi) hoặc sau khi kết thúc thời hạn đó người ấy đạt tới giới hạn độ tuổi cao (65 tuổi).
b) Do:
 • Người được bảo hiểm tự tử hay có ý định tự tử hay cố ý dấn thân vào nơi nguy hiểm không cần thiết trừ khi có ý định cứu người.
 • Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của người nước ngoài (dù chiến tranh có tuyên bố hay không tuyên bố), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa hay hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, nổi loạn hay rối loạn dân sự.
2. Thương tổn thân thể hay thương tật có khả năng gây tử vong hay các chi phí y tế do hay được quy cho là do Người được bảo hiểm:
a) Đã sử dụng ma tuý, chất kích thích hay thuốc ngủ trừ phi Người được bảo hiểm chứng minh được rằng họ đã sử dụng thuốc đúng theo đơn thuốc theo sự chỉ dẫn của y tế hợp lý và không phải là để điều trị cơn nghiện ma tuý hay chất kích thích hay thuốc ngủ.
b) Bị ốm đau hay tàn tật cả về thể lực và trí lực đã có sẵn từ trước khi xẩy ra tai nạn mà ốm đau hay tàn tật đó không được khai báo cho PJICO và không được PJICO chấp thuận bằng văn bản.
3. Thương tật thân thể gây tử vong hay chi phí y tế do hay được quy định là do Người được bảo hiểm đang có thai hay bị ốm đau bệnh tật không phải do hậu quả của tổn thương thân thể hay không bị thương tổn thân thể do nguyên nhân phẫu thuật biến chứng dần dần thành.
 
IV. SỐ TIỀN BẢO HIỂM MỤC 3 - THƯƠNG TẬT BỘ PHẬN VĨNH VIỄN
Đối với thương tật bộ phận vĩnh viễn, số tiền bảo hiểm được trả sẽ là tỷ lệ phần trăm thích hợp của số tiền quy định đối với số tiền bảo hiểm mục 3 trong bản phụ lục được tính toán phù hợp với các mức sau đây:
 
- Điếc vĩnh viễn và hoàn toàn một tai
- Điếc vĩnh viễn và hoàn toàn cả hai tai
- Mất vĩnh viễn và hoàn toàn tiếng nói
- Mất vĩnh viễn và hoàn toàn thị lực cả hai mắt
- Mất vĩnh viễn và hoàn toàn thị lực một mắt
- Mất do phải phẫu thuật cắt bỏ hay mất chức năng sử dụng vĩnh viễn và hoàn toàn:                   + Hai chi hoặc một chi và một mắt
+ Một tay từ bả vai
+ Một chân từ háng
+ Ngón chân cái: + Cả hai đốt
                            +      Một đốt
20%
70%
50%
100%
50%
 
100%
50%
50%
10%
3%
 
+ Bất kỳ ngón chân nào khác
+ Ngón tay cái:     + Cả hai đốt
                                +      Một đốt
+ Ngón trỏ
+ Ngón giữa
+ Ngón nhẫn hoặc ngón út
- Tháo hàm dưới bằng phẫu thuật
 
2%
25%
10%
15%
10%
8%
25%
 
Trong trường hợp mất một phần ngón tay, số tiền được trả cho đốt ngón tay bị mất bằng 1/3 tỷ lệ quy định ở trên đối với ngón tay liên quan.
Trong trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn không được liệt kê, số tiền được trả sẽ được xác định theo mức độ nghiêm trọng của nó trên cơ sở so sánh mức độ nghiêm trọng của thương tật này với những trường hợp thực tế khác được nêu ở trên mà không cần xem xét đến nghề nghiệp của Người được bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu.
 
V. GIẢI NGHĨA
Vì mục đích của đơn bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu này:
 1. Giấy yêu cầu bảo hiểm có nghĩa là bất kỳ mẫu giấy yêu cầu nào được ký tên cùng với lời khai và bất kỳ thông tin nào do người yêu cầu bảo hiểm hay người thay mặt người yêu cầu bảo hiểm hay Người được bảo hiểm cung cấp thêm vào giấy yêu cầu bảo hiểm hay sửa đổi bổ sung tiếp sau đó.
 2. Leo núi có nghĩa là leo vách đá hay leo núi cần thiết phải sử dụng dây thừng hay thiết bị hướng dẫn.
 3. Đi lại bằng đường hàng không có nghĩa là quá trình đang đi lên, đang đi, đang đi xuống máy bây chuyên chở hành khách có giấy phép đăng ký với tư cách là một hành khách chứ không phải với tư cách là một thành viên tổ lái hay vì mục đích tham gia vào bất kỳ một hoạt động kỹ thuật hay thương mại nào ở trên máy bay
 4. Bóng đá không bao gồm bóng đá của các hiệp hội với tư cách không chuyên nghiệp.
 5. Đua mô tô không tính đến việc ngồi đằng sau xe mô tô.
 6. Đua thuyền máy có nghĩa là việc sử dụng kết hợp thuyền với động cơ có công suất chạy hơn 30 hải lý một giờ.
 7. Các cuộc đua không tính đến chạy đua.
 8. Máy móc làm mộc không bao gồm các dụng cụ xách tay được sử dụng bằng tay và chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích cá nhân mà không tiền thưởng hay tiền công.
 9. Các môn thể thao mùa đông không bao gồm các môn đánh bi trên tuyết hay trượt băng.
 10. Đấu vật bao gồm cả môn võ Judo, karate và bất kỳ hình thức chiến đấu tay không nào.
 11. Mất các chi có nghĩa là:
 1. Trong trường hợp mất chân do phải phẫu thuật cắt bỏ tới hoặc trên mắt cá chân hay mất chức năng sử dụng vĩnh viễn hoặc hoàn toàn chân hay bàn chân.
 2. Trong trường hợp mất tay do phải phẫu thuật cắt bỏ ít nhất là toàn bộ bốn ngón tay của một bàn tay mất chắc năng sử dụng vĩnh viễn hoàn toàn tay hay bàn tay.
 1. Mất mắt bao gồm cả trường hợp mất hoàn toàn thị lực và không thể phục hồi được.
 2. Thương tật bộ phận có nghĩa là thương tật làm cho Người được bảo hiểm phải cách ly khỏi một phần công việc thực tế nghề nghiệp thông thường của mình.
 3. Chi phí y tế có nghĩa là chi phí y tế, phẫu thuật hoặc chi phí chữa bệnh, chăm sóc điều trị hay chi phí sử dụng thiết bị y tế theo yêu cầu hay theo sự chỉ định của thầy thuốc có bằng cấp hoặc tất cả các phí tổn bệnh viện, hộ lý, thuê phòng, giường bệnh và chi phí cấp cứu.
Thương tật có khả năng gây tử vong hay chi phí y tế là hậu quả nguy hiểm trực tiếp của Người được bảo hiểm, đối với các yếu tố này sẽ được coi như là do tổn thương thân thể bất ngờ gây ra
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666